Vid export till många länder utanför EU krävs ett så kallat ursprungscertifikat, Certificate of Origin. Bland annat kan utländska myndigheter vilja se ett formellt intyg på varornas ursprung av handelspolitiska eller statistiska skäl. Certifikatet kan även behövas vid handel inom EU, om varorna ska exporteras vidare av er kund.

Regler för att fastställa varors ursprung

Reglerna för att fastställa en varas ursprung i ett ursprungscertifikat vid export från EU finns samlade i ett vägledningsdokument som är publicerat av handelskammarorganisationen Eurochambres. Enligt reglerna kan varor få ursprung på två sätt − antingen har de framställts i sin helhet i ett land och får då ursprung där. Eller så har de tillverkats i två eller flera länder, eller med material från flera länder.

• Varor helt framställda i enbart ett land

Varor som kan räknas som helt framställda, ”wholly obtained”, i ett land är främst råvaror av olika slag, till exempel järn som brutits i en gruva i Sverige eller virke som har framställts av skog som vuxit här.

• Varor framställda i två eller flera länder

Varor som har tillverkats i mer än ett land får sitt ursprung där varorna genomgick den sista väsentliga bearbetningen med hjälp av en utrustning som är avsedd för ändamålet. Bearbetningen ska leda till att en ny produkt tillverkas eller vara ett viktigt steg i tillverkningen.

• Minimal bearbetning

För att varor ska få sitt ursprung genom bearbetning måste de alltid vara mer än minimalt bearbetade. Några exempel på bearbetning som inte ändrar ursprunget på varor är enkel montering, att sätta på märken eller etiketter samt åtgärder för att bevara varor i gott skick under transport och lagring

Läs mer i vägledningen nedan om hur ni fastställer ursprunget på de varor som ni ska exportera.

Vägledning för att fastställa ursprung för varor som ska exporteras

”Eurochambres guidelines on rules of non-preferential origin – export of goods from the EU”.

Handlingar som styrker ursprunget

Ett företag som ansöker om ett ursprungscertifikat bör ha tillgång till handlingar som styrker att varorna har det ursprung som anges i certifikatet. Sådana handlingar kan vara till exempel tillverkningsintyg, leverantörsdeklarationer, ursprungscertifikat och fakturor.

Har ni frågor? Hör av er till oss, vi hjälper er gärna. 

Prislista

Prislista för intyg och certifikat

Prislista för intyg och certifikat

FAQ – prislista intyg och certifikat

FAQ – prislista intyg och certifikat

Ansök om ursprungscertifikat digitalt med essCert

Alla ansökningar om ursprungscertifikat görs digitalt i essCert. När ni skickar in ansökan kan ni välja mellan ”DIY” och ”Full Service”.
DIY innebär att ni får en elektronisk certifiering och själva skriver ut dokumenten.
Full Service innebär att vi på Stockholms Handelskammare skriver ut och stämplar certifikaten.

När certifikaten är utfärdade får ni ett meddelande via mejl. Har ni valt att vi ska skriva ut dokumenten kan ni hämta upp dem på vårt kontor på Regeringsgatan 29 måndag – fredag, klockan 13.00 – 15.00.

Vill ni att vi i stället ska skicka dokumenten så anger ni er postadress i fältet ”Comments/ Special Instructions” i essCert. 

Önskar ni att få fakturor eller andra dokument kopplade till ert certifikat viserade samtidigt, laddar ni även upp dem i samband med er ansökan via essCert. Det går att få fakturor och andra exportdokument viserade även om ni inte ansöker om ursprungscertifikat.

Så här ansluter du dig till essCert

Steg 1

Ladda ner och fyll i detta formulär. 

Steg 2

Skicka formuläret till register@esscert.com

Steg 3

Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmail med inloggningsuppgifter.

Steg 4

Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert!

En annan fördel med elektronisk certifiering är att det är bra för miljön eftersom det minskar ledtiderna och reducerar transporterna till Stockholms Handelskammarens kontor.

Observera att essCert fungerar allra bäst med Google Chrome eller Firefox som webbläsare. 

För teknisk support i systemet, vänligen maila support@esscert.com

Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Internationell handel
Avdelningen för internationell handel
Telefon: 08-555 100 20