Övriga dokument

Vid handel med många länder kan det även behövas att era handelsdokument även är viseringstämplade. Det kan gälla kommersiella fakturor och packlistor men även andra dokument.

Det och mer rörande visering kan vi på Stockholms Handelskammare hjälpa er med, hör av er till oss!

Följande dokument kan viseringsstämplas på Stockholms Handelskammare:

  • Kommersiella fakturor och packlistor
  • Eventuella kommersiella eller juridiska handlingar som krävs för internationell handel, såsom: Fullmakt, distributörsavtal, garantibrev, Health Certificate, Free sales certificate, Varumärkesintyg, Handelsavtal, etc.

Följande certifikat kan utfärdas av Stockholms Handelskammare:

  • International Importcertificate (IC) och Delivery Verification Certificate (DVC)

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. Och en del av dessa länder kräver även ett Delivery Verification Certificate (DVC) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland.

Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige, och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Om det är första gången som ni ansöker om IC eller DVC ska ni först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera. Ni hittar frågeformuläret bland länkarna nedan.

Bilagor

Frågeformulär för IC och DVC

Frågeformulär för IC och DVC

Ansökan om IC

Ansökan om IC

IC-certifikatet

IC-certifikatet

Ansökan om DVC

Ansökan om DVC

DVC-certifikatet

DVC-certifikatet

Prislista intyg och certifikat

Prislista intyg och certifikat

Behöver du hjälp? Kontakta oss:

Internationell handel
Avdelningen för internationell handel
Telefon: 08-555 100 20