English en

Det här är vi!

Handelskammaren består av en unik bredd av jurister, statsvetare, marknadsförare, företagsekonomer, beteendevetare, nationalekonomer, projektledare, affärsutvecklare, experter inom internationell handel och många fler. Medelåldern hos oss som jobbar här är 40 år, lite över hälften är kvinnor och vi arbetar aktivt med att tillse en mångfald som gör oss framgångsrika.

Våra värderingar

Vi gör skillnad

Vi är en organisation med hög kapacitet och arbetsglädje. Våra verktyg är många och vi agerar alltid med största professionalism. Vårt mål är att göra skillnad på riktigt. Från tanke till handling.

Vi är oberoende

Vi har sedan vi grundades 1902 varit oberoende. Det har gett oss en unik position på marknaden. Att vara oberoende är en viktig del av vårt arv och en viktig del av vad som gör oss relevanta också i framtiden.

Vi är öppna

Vi främjar symbiosen mellan stad, människa och näringsliv. För att lyckas med det krävs ett öppet sinne. Vi lyssnar och tar in de utmaningar och möjligheter som näringslivet står inför. Med ett öppet sinne förbättrar vi vår omvärld.

Ulrika Svarts

”Stockholms Handelskammare präglas av en stark teamkänsla där var och ens enskilda insats spelar stor roll och är värdesatt.”

Ulrika Svarts

Måladministratör på Stockholms Handelskammare

Jessica Nilsson, projektledare på Stockholms Handelskammare.

”Stockholms Handelskammare är en plats där det alltid är mycket på gång och det är en ynnest att få jobba med drivna, kreativa och engagerade kollegor.”

Jessica Nilsson

Customer Success Manager på Stockholms Handelskammare

Victor Öman, Stockholms Handelskammare

”Jag tycker att Stockholms Handelskammare är en dynamisk arbetsplats. Vi har intressanta event, gäster och att få nya kunskaper och insikter tillhör en del av vår vardag.”

Victor Öman

Trade Advisor på Stockholms Handelskammare

Emily Nagler

”I enjoy the wide wide range of topics and content that we cover in our work on a day-to-day basis, there is always something new and interesting to engage with. I think the role that SHK plays in connecting the business community and the rest of the city, whether through the political landscape, academia or otherwise is vital to making real change, so to be a part of that is an exciting challenge.”

Emily Nagler

Policyanalytiker på Stockholms Handelskammare

Vår organisation

Inte många kan säga att de jobbar i en organisation som har varit nyskapande sedan den grundades 1902. Men det kan vi här på Stockholms Handelskammare. Vi är politiskt obundna och drivs av att arbeta med sakfrågor baserade på fakta och analys. Man skulle kunna säga att våra ledstjärnor är både vårt oberoende och vår vilja att göra skillnad.   
  
Vår verksamhet vilar på flera ben. Till exempel underlättar vi för företag som vill exportera, vi hjälper företag att lösa tvister genom skiljeförfarande, vi är en länk mellan näringsliv och politik, vi erbjuder möjlighet att säkert deponera företagshemligheter och källkoder, och så har vi Sveriges kraftfullaste mötesplats och nätverk.  
  
Vi är en platt organisation där självledarskap är en självklarhet. Eftersom vi brinner för det vi gör och har ett högt engagemang lägger vi stor vikt vid att alla ska ha bra förutsättningar att prestera hållbart. Vi driver flera områden som på olika sätt bidrar till att stärka huvudstadsregionen och det gör vi bäst genom att kombinera olika kompetenser och erfarenheter.                                                    

Hos oss ska man växa och utvecklas. Det kan man göra genom att bygga sitt eget och Stockholms Handelskammares nätverk samtidigt, plus att vi har en unik kompetensmix som skapar en dynamisk plats där du får utvecklas och engageras.  
  
Tillsammans med våra medlemmar ska vi skapa Europas bästa huvudstadsregion till år 2035. Näringslivet spelar en avgörande roll för att detta ska bli möjligt. Ett starkt och livskraftigt näringsliv är avgörande för ett välmående och hållbart samhälle. Där pratar vi ofta om ”den attraktiva staden” och med det menar vi symbiosen mellan människorna, staden och företagen.   

Vi växer genom att du växer hos oss. Vår agenda är tillväxt, för genom ökade intäkter kan vi göra ännu större skillnad för vår region och människorna som bor, arbetar och lever här. Vi har en stark tro på att när man gör det man är bäst på och tycker är roligast, på en plats där man trivs – ja, då växer man både som individ och som företag. 

Certified Great Place to Work

Vi är certifierade till Great Place to Work – en global och väletablerad aktör som genomför medarbetarundersökningar. Genom undersökningarna hjälper de organisationer att utvärdera sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare med möjlighet att certifiera sig till Great Place to Work. 

Great Place to Works medarbetarundersökning ställer höga krav på oss som ledning att ge bra förutsättningar i arbetet och det är extra viktigt för oss som är en högpresterande organisation. Därför arbetar vi för att ha en hållbar prestationskultur och ser certifieringen som ett kvitto som bekräftar att vi har en mycket bra arbetsplatskultur och arbetsmiljö som vi alla skapar tillsammans och kan känna stolthet över.

Stockholms Handelskammare som arbetsplats karaktäriseras av entreprenörskap, högpresterande människor och starkt engagemang. Genom stort ansvar, mycket frihet och självbestämmande gör varje medarbetare skillnad för Stockholms Handelskammares medlemsföretag, exporterande kunder, näringslivet samt Stockholmsregionen i stort.

Några av de viktigaste faktorerna som gör Stockholm Handelskammare till en attraktiv arbetsplats handlar om vikten av att göra pricksäkra rekryteringar, att ge rätt förutsättningar för att varje person ska lyckas i sitt uppdrag och att ta vara på den unika kompetensmixen och viljan att göra skillnad.

great place to work

Vår arbetsmiljö

På Stockholms Handelskammare arbetar vi kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hos oss arbetare högpresterande och engagerade medarbetare, och för att kunna vara en hållbar och högpresterande organisation i en ständigt föränderlig miljö krävs goda förutsättningar. 

Vi brinner för att upprätthålla en arbetsmiljö som gör att vår personal trivs och fungerar väl i sitt arbete. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker och fri från faktorer som orsakar besvär eller skador utan också vara trevlig och utvecklande för de anställda. Begreppet arbetsmiljö innefattar förutom organisatorisk arbetsmiljö dvs den fysiska miljön som klimat, arbetsplatsutformning, belysning och ergonomi samt social arbetsmiljö vilket berör samarbete, trivsel och framför allt själva arbetsuppgifterna. Vårt mål i arbetsmiljöarbetet handlar om att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Vi strävar efter att alla medarbetare ska:

  • ha årliga utvecklingssamtal och individuella mål som följs upp kontinuerligt
  • känna att de har rätt kompetens för att göra ett bra jobb
  • ha en god självupplevd hälsa

Det här borde du också kolla in!

Vill du veta mer om oss?

Hanna Persson

Chief People and Culture Officer 08-555 100 08 hanna.persson@stockholmshandelskammare.se E-mail