Vill du vara med och påverka Sveriges framtid? Då har du kommit till rätt plats. Vi på Stockholms Handelskammare gör dagligen skillnad för våra medlemsföretag och för samhället i stort. Häng med på tåget du också!

Lediga tjänster hos Stockholms Handelskammare

När vi rekryterar ser du våra lediga tjänster här nedan.

Studentmedarbetare / Administratör

SCC Skiljedomsinstitut grundades 1917 och är en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare. SCC erbjuder professionell tvistlösning för kommersiella parter och är ett av världens största och mest välrenommerade tvistlösningsinstitut. SCC hanterar varje år ca 150-200 tvister med parter från fler än 40 länder. Vi hanterar både nationella och internationella kommersiella tvister mellan företag och investeringstvister mellan företag och stater.

Vi söker nu en juriststudent som kan arbeta en dag per vecka löpande under terminerna samt heltid vissa veckor under lov (sommarlov, jullov). Vilka dagar och vilka veckor studentmedarbetaren jobbar bestäms löpande och gemensamt mellan studenten och SCC.

Studentmedarbetaren arbetar som administratör. Rollen innebär kvalificerat administrativt arbete i en juristtung miljö och på ett modernt kontor i Stockholms hjärta (Regeringsgatan/Hamngatan). Rollen ger en ovärderlig inblick i hur ett skiljeförfarande går till och i ett av världens främsta skiljedomsinstitut fungerar. Du kommer att följa skiljeförfaranden från det att det påkallas till det att skiljedom meddelas.

Alla SCC:s mål registreras i ett digitalt ärendehanteringssystem vilket vi också använder för att kommunicera med parter, ombud och skiljedomare. Vi arbetar mycket med standarder och kvalitetssäkring av vår målhantering. Ärendehanteringen är omgiven av sekretess och vi ställer därför höga krav på noggrannhet och konfidentialitet.

Du kommer främst arbeta med målhanteringen men du har även andra uppgifter som följer av vår verksamhet, t.ex. sammanställa statistik och att bistå vid större event.

Vi är tolv personer som arbetar på SCC, varav sju jurister, fyra måladministratörer och en studentmedarbetare. Tillsammans hanterar vi ca 150-200 mål om året och utvecklar och marknadsför våra tjänster i Sverige och utomlands.

Vi är en del av Stockholms Handelskammare.

Ansök senast: 2023-01-18
Plats: Stockholm

Vill du ha Sveriges roligaste och mest engagerande jobb inom infrastruktur?

Stockholms Handelskammare söker en näringspolitisk expert inom infrastruktur och elektrifiering.

I din roll kommer du att arbeta med att förbättra villkoren för en konkurrenskraftig omställning av Stockholms och Sveriges näringsliv. Det gör du genom att arbeta för att stärka förutsättningarna för regionens trafik- och infrastruktursystem – med fokus på allt från mikromobilitet och trafikflöden i staden till tågförbindelser, båtpendling och flyg.

Tjänsten förutsätter vana att självständigt driva policyfrågor inom infrastrukturområdet, samt att projektleda aktiviteter så som seminarier, rundabordssamtal och möten. Du bör vara en prestigelös lagspelare som trivs i en organisation där vägen från beslut till handling är kort.

Som näringspolitisk expert kommer du att ingå i det näringspolitiska teamet och rapportera till den näringspolitiska chefen.

I rollen kommer du framför allt att:

 • Bedriva ett proaktivt påverkansarbete inom trafik- och infrastrukturfrågor, bland annat genom framtagande av strategier för politisk påverkan och genomförande av tillhörande aktiviteter.

 • Arbeta fram och kommunicera Stockholms Handelskammares positioner i aktuella trafik- och infrastrukturfrågor.

 • Bevaka politik och omvärld samt delta i det offentliga samtalet i dagsaktuella frågor.

 • Ta fram rapporter och opinionsmaterial för långsiktigt påverkansarbete, bland annat genom att konsekvensbeskriva politikens inverkan på företag och människor inom trafik- och infrastrukturområdet.

 • Bidra till att Stockholms Handelskammare är en naturlig plats för möten mellan politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle – genom att exempelvis projektleda seminarier och rundabordssamtal.

 • Vara Stockholms Handelskammares externa talesperson inom infrastrukturområdet.

 • Bygga goda relationer med nyckelpersoner inom såväl näringslivet som politiken.

 • Kreativt bidra till att utveckla Stockholms Handelskammarens övergripande policy- och analysverksamhet.

Ansök senast: 2022-12-11
Plats: Stockholm

HR-assistent

Är du student och söker ett meriterande extrajobb där du kan utveckla dina kunskaper inom HR?
Stockholms Handelskammare söker dig som vill kombinera dina studier med ett roligt och utvecklande extrajobb som HR-assistent.

Stockholms Handelskammares HR-avdelning är främst ett strategiskt stöd till kärnverksamheten med arbetar också utåtriktat mot våra befintliga och blivande medlemsföretag.
Genom strategiskt stöd och självgående HR-processer påverkar HR till hållbara och effektiva team och inte minst företagets tillväxt.
HR-avdelningen är en stödfunktion som arbetar brett inom alla HR-områden som rekrytering, arbetsmiljö, medarbetarutveckling, ledarskap och arbetsrättsliga frågor. Vår målsättning är att Stockholms Handelskammare ska bli Sveriges bästa arbetsplats.

Plats: Stockholm

Praktikplatser

Vi söker löpande engagerade praktikanter inom näringspolitik och marknad. Nedan kan du läsa och ansöka om våra praktikplatser.

Internship at The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)

The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) offers internship to law students (from). The advertisement is standing, and selection takes place only before each internship period. The SCC offers four 2,5-month internships during a year in the following periods:

 • January – Mars
 • April – June
 • September – November
 • November – January

The SCC was established in 1917 and is part of, but independent from, the Stockholm Chamber of Commerce. The Stockholm Chamber of Commerce is the leading business organization for the Stockholm Capital Region. The SCC consists of a Board and a Secretariat and provides efficient dispute resolution services for both Swedish and international parties.

The SCC is one of the most important and frequently used arbitration institutions worldwide. The high number of international cases - nearly 50% - clearly evidence the strong position of the SCC as a preferred venue for dispute resolution among the international business community. Every year parties from as many as 30-40 countries use the services of the SCC.

The intern will have an opportunity to contribute to the work of the SCC by

 • Reviewing, analyzing legal documents, drafting case summaries for the SCC, Board meetings and conducting legal research in relation to SCC cases.
 • Making translations of court decisions and news as well as analyzing the SCC practice and caseload.
 • Writing articles, overviews of the SCC work and practice.
 • Supporting in organizing events or other projects currently undertaken by the institute.

The internship offers the intern a good introduction to the work undertaken and the cases administered at the SCC and an opportunity to attend Board meetings as well as the events organized by or in cooperation with the SCC.

Plats: Stockholm

Praktik på Stockholms Handelskammare i Uppsala län

Handelskammarens kontor i Uppsala är del av Stockholms Handelskammare. Vi är en medlemsbaserad näringslivsorganisation som varje dag gör skillnad för människorna, företagen och länet. Vi driver och påverkar frågor som är viktiga för Uppsala län och huvudstadsregionens tillväxt och utveckling.

Förutom ett löpande påverkansarbete arrangerar vi många olika mötesplatser mellan näringsliv, politik och akademi. Vi tar även fram olika kunskapsunderlag och analyser, svarar på vissa remisser och representerar näringslivet i externa sammanhang. Arbetet är mycket varierande.

Uppsalakontoret består av tre personer, en regionchef, en event- och kontorsansvarig och en näringspolitisk expert. På Stockholmskontoret har vi ca 45 kollegor som arbetar med näringspolitik, internationell handel, Stockholms Skiljedomsinstitutet, marknad och kommunikation samt administrativt stöd.

Plats: Uppsala

Praktik på marknadsavdelningen

Stockholms Handelskammare söker student till praktikplats på marknadsavdelningen, annonsen är stående och urval sker endast inför varje termin och praktikperiod.

Stockholms Handelskammare är en oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av våra medlemsföretag. Vi är politiskt obundna och agerar utan vinstintresse för att främja en välmående huvudstadsregion. Vår vision är att bli Europas bästa huvudstadsregion som en plats där symbiosen mellan stad, näringsliv och människa är stark, en plats där människor och företag kan växa.

Stockholms Handelskammares marknadsavdelning ansvarar för vårt varumärke, medlemserbjudande, extern kommunikation och sociala medier. Som en av Sveriges ledande mötesplatser för beslutsfattare inom näringsliv och politik är mötet, det fysiska såväl som det digitala en central del av marknadsavdelningens huvudsakliga ansvarsområden. Vi arrangerar årligen närmare 200 event och seminarier med syftet att skapa värde för existerande medlemmar och i förlängningen attrahera nya.

Varje termin tar marknadsavdelningen emot en praktikant från universitetet, högskolor eller likvärdiga utbildningsinstanser. Tillsammans med teamet under handledning av erfarna medarbetare får du ta del av intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. På ett kreativt sätt får du arbeta med sociala medier och kommunikation.

Exempel på arbetsuppgifter under din praktik är:

 • Skapa intressant innehåll med hjälp av text, bild och rörligt material till våra sociala kanaler.
 • Kommunicera med vår publik och medlemsföretag.
 • Bidra med idéer och input i syfte att förbättra och utveckla vår kommunikation och verksamhet

Plats: Stockholm

Praktik på näringspolitiska avdelningen

Stockholms Handelskammares näringspolitiska avdelning tar varje termin emot praktikanter från universitet och högskolor.

Under handledning av erfarna medarbetare erbjuder vi intressanta och utvecklande arbetsuppgifter där du får ta fram underlag och kreativt utveckla handelskammarens analysverksamhet, samt hjälpa till i den löpande seminarieverksamheten med fokus på bland annat följande frågor:

 • Bostadsmarknad och stadsbyggnad
 • Arbetsmarknad och företagsklimat
 • Ekonomisk analys
 • Infrastruktur, trafikfrågor och flyg
 • Social hållbarhet

Plats: Stockholm

Spontanansökan

Vi tar löpande emot spontanansökningar inom en mängd olika kompetensområden. 

Känner du dig spontan?

Oj, vad kul att du är intresserad av att skicka in en spontanansökan! Vi sparar alla ansökningar i 24 månader och din ansökan blir en del av vår kandidatbank där vi vid behov söker efter nutida eller framtida talanger. Om din ansökan matchar ett behov som vi har så kontaktar vi dig via mejl eller telefon på de uppgifter du angett i din ansökan.

Nyfiken på att veta mer?

Stockholms Handelskammares erbjudande

Vårt erbjudande

Det här är Stockholms Handelskammare

Det här är vi!

Vill du veta mer om oss?

Hanna Persson, HR-chef, Stockholms Handelskammare
Hanna Persson
Chief People and Culture Officer
08-555 100 08