English en

Vår arbetsplats och kultur

Symbiosen mellan stad, människa och näringsliv

Vi arbetar för att främja symbiosen mellan stad, människa och näringsliv – lokalt såväl som globalt. På Handelskammaren samlas en mångsidig grupp av jurister, statsvetare, marknadsförare, företagsekonomer, beteendevetare, nationalekonomer, projektledare, affärsutvecklare, experter inom internationell handel och många fler. Vi tror på kraften i olika perspektiv och värderar varje medarbetares unika bidrag till vårt gemensamma mål: att forma framtiden för näringslivet och människorna i Stockholm och Sverige.

Vi gör skillnad

Vi är en organisation med hög kapacitet och arbetsglädje. Våra verktyg är många och vi agerar alltid med största professionalism. Vårt mål är att göra skillnad på riktigt. Från tanke till handling.

Vi är oberoende

Sedan vi grundades 1902 har vi varit oberoende. Det har gett oss en unik position på marknaden. Att vara oberoende är en viktig del av vårt arv och en viktig del av vad som gör oss relevanta också i framtiden.

Vi är öppna

För att lyckas med att främja symbiosen mellan stad, människa och näringsliv krävs ett öppet sinne. Vi lyssnar och tar in det utmaningar och möjligheter som näringslivet står inför. Med ett öppet sinne förbättrar vi vår omvärld.

Vi vill bli Sveriges bästa arbetsplats

Stockholms Handelskammare kännetecknas av entreprenörskap, högpresterande medarbetare och starkt engagemang. Här får varje individ stort ansvar, frihet och självbestämmande, vilket gör att de verkligen kan göra skillnad för våra medlemsföretag och näringslivet i Stockholmsregionen.

Vi är stolta över att vara certifierade av Great Place to Work, en global aktör som utvärderar och certifierar arbetsplatskulturer genom medarbetarundersökningar.

”Vi jobbar vi för ett helt fantastiskt syfte – vi vill göra Stockholm till Europas bästa huvudstadsregion. Och tack vare vår partipolitiskt oberoende position har vi en helt unik möjlighet att påverka.”

Simon Andersson

Presschef

Vår organisation

Vår verksamhet vilar på flera ben och är sammankopplad med lokala såväl som globala aktörer. Vi underlättar export och handel, löser tvister genom skiljeförfarande, fungerar som en länk mellan näringsliv och politik, samt driver Sveriges mest kraftfulla mötesplats och nätverk.

Vi växer genom att du växer hos oss. Vår agenda är tillväxt, vilket gör att vi kan ha ännu större positiv inverkan på regionen och dess invånare. Vi tror starkt på att när man gör det man är bäst på och tycker är roligast, på en plats där man trivs, då växer både individen och företaget.

Vi är en platt organisation där självledarskap är en självklarhet. Med hög passion och engagemang fokuserar vi på att skapa förutsättningar för hållbara prestationer. Genom att kombinera olika kompetenser och erfarenheter, stärker vi huvudstadsregionen på flera områden.

Vi som jobbar på Stockholms Handelskammare

Hos oss på Stockholms Handelskammare hittar du en mångfald av roller som speglar vår dynamiska verksamhet. Våra medarbetare inkluderar jurister, statsvetare, marknadsförare, företagsekonomer, beteendevetare, nationalekonomer, projektledare, affärsutvecklare och experter inom internationell handel, för att nämna några. Med en medelålder på 40 år och en jämn könsfördelning, arbetar vi tillsammans för att skapa en arbetsmiljö som främjar innovation, samverkan och ansvar.

Vad gör Stockholms Handelskammare egentligen?

Vi representerar näringslivet i Stockholmsregionen och är en politiskt obunden och icke vinstdrivande organisation. Vårt huvudsakliga mål är att främja företagens intressen genom att erbjuda en rad olika tjänster och stöd. Vi fungerar som en plattform för affärsnätverkande och kunskapsutbyte mellan företag och andra aktörer inom näringslivet, har en internationellt erkänt skiljedomsinstitut under vårt tak och främjar internationell handel genom vår långa expertis inom export och handelsdokument.

Vi skiljer oss från andra handelskammare genom vår specifika fokus på Stockholmsregionen, vårt omfattande affärsnätverk och våra insatser för att påverka politiska beslut som gynnar utvecklingen i hela Sverige.

”Vi har skapat en arbetsmiljö med hög grad av frihet och ansvar. Det ger våra medarbetare förutsättningar att både prestera högt och hållbart men också att ha roligt och utvecklas tillsammans.”

Hanna Persson

Chief People and Culture Officer

Vår kultur

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Våra högpresterande och engagerade medarbetare kräver goda förutsättningar för att kunna verka hållbart i en föränderlig miljö. Vi brinner för att skapa en arbetsmiljö där personalen trivs och presterar väl. Arbetsmiljön ska vara säker, trevlig och utvecklande, och inkludera både den fysiska miljön och den sociala miljön. Vårt mål är att främja hälsa och öka organisationens motståndskraft mot ohälsa.

Vi strävar efter att alla medarbetare ska:

Vi tycker det är viktigt att aktivt arbeta med vår företagskultur genom aktiviteter som främjar gemenskap och gott samarbete. Det stärker banden mellan oss som arbetar här och skapar en känsla av samhörighet men bidrar också till att vi kan prestera högt tillsammans. Det bidrar också till hållbar prestation och mer arbetsglädje. Därför genomföra vi årligen aktiviteter så som kickoffs, afterworks och hälsofrämjande aktiviteter där vi kan umgås, lära känna varandra och ha kul ihop. 

Mandy Pieksma, projektansvarig för Enterprise Europe Network, och Carl Bergqvist, chefekonom

Vad vi gör på jobbet

Arbetsuppgifterna hos oss varierar från politiskt arbete och affärsutveckling till juridik och kommunikation. Varje medarbetare bidrar till att stödja och främja en positiv utveckling, oavsett om det gäller näringslivet i Stockholmsregionen, handelsrelationer eller internationella tvistmål. Här är några exempel på vad du kan jobba med hos oss:

Vill du veta mer om oss?

Hanna Persson

Chief People and Culture Officer 08-555 100 08 hanna.persson@stockholmshandelskammare.se E-mail