English en

Vårt erbjudande

För oss är det jätteviktigt att våra medarbetare trivs och mår bra. Vi tycker att det är en förutsättning för att kunna prestera och nå våra högt uppsatta mål. Därför erbjuder vi flera olika former av förmåner som bidrar till att våra medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att trivas och lyckas i sina uppdrag. Allt ifrån extra semesterdagar, sjukvårdsförsäkring, utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetstider. Läs mer om vårt erbjudande och våra förmåner här nedan.

Ersättning

Föräldralön och föräldrabonus

Vid föräldraledighet kompletterar vi på Handelskammaren en del av lönen utöver Försäkringskassans ersättning och som en extra bonus betalar Handelskammaren ut tio procent av månadslönen i 90 dagar. 

Extra lediga dagar – förmånsdagar

Varje år får alla våra medarbetare, utöver avtalad semester, tre extra lediga dagar per år.

Förmånlig pension

För oss är det viktigt att ha en attraktiv tjänstepensionslösning. Vår pensionslösning innehåller därför likvärdiga och i vissa fall bättre erbjudanden än de kollektivavtalade pensionslösningarna.  

Årlig bonus

Vi tycker att det är viktigt att belöna medarbetarnas framgångar och Stockholms Handelskammares tillväxt. Därför har vi ett transparent bonussystem för samtidiga medarbetare – oavsett anställningsform och roll.

Friskvård och försäkringar

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget är ett ekonomiskt bidrag för att främja en hållbar hälsa. För närvarande utgår 4000 kronor/helår i friskvårdsbidrag till anställda på handelskammaren.

Förmånlig och hälsofrämjande sjukvårdsförsäkring

Alla våra medarbetare har en förmånlig privat vårdförsäkring som erbjuder vård på bästa sätt när behovet finns. Vårdförsäkringen omfattar både digitala och fysiska vårdbesök till allmänläkare, specialister, naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer med flera.

Tjänstereseförsäkring

Hos oss får alla medarbetare en heltäckande tjänstereseförsäkring som täcker alla typer av resor, oavsett hur du reser eller om du reser i Sverige eller utomlands.

Förmånsportal

Vi tycker att hållbar hälsa är viktigt. Därför har vi en förmånsportal med ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter, tjänster och rabatter. Det finns något som passar alla och främjar en hälsosam livsstil.

Kompetensutveckling och trivsel

Goda utvecklingsmöjligheter

Stockholms Handelskammare är en mötesplats för flera inflytelserika intressenter i näringslivet, staden och politiken. Genom en direkt tillgång till vår kraftfulla mötesplats får alla våra medarbetare möjlighet till kompetensutveckling genom möten, seminarier och föreläsningar.

Certifierad Great Place To Work

Stockholms Handelskammare har certifierat sig till Great Place to Work. Det är ett kvitto som bekräftar att arbetsplatskulturen och arbetsmiljön är god.

Möjlighet att göra skillnad på riktigt!

Vårt oberoende skapar både tyngd och trovärdighet, vilket ger oss möjlighet att påverka och göra skillnad i samhället. Vi sätter samman nätverk och skapar en unik mötesplats för politiken, näringslivet, akademin och det civila samhället.

Möjlighet att bygga nätverk

Stockholms Handelskammare är mötesplatsen för alla som arbetar inom näringslivet, staden och politiken. Genom vår mötesplats får du möjligheten att både bygga och bredda ditt kontaktnät och har chansen till att forma ditt eget varumärke.

Annat spännande

Vill du veta mer om oss?

Hanna Persson

Chief People and Culture Officer 08-555 100 08 hanna.persson@stockholmshandelskammare.se E-mail