Vi har fått saker att hända sedan 1902

Vi arbetar för att öka huvudstadsregionens attraktivitet för både företag och människor. Frågor som rör infrastruktur, bostäder, trygghet, entreprenörskap, kreativitet och innovation påverkar hur staden mår och utvecklas. Allt detta sammantaget är viktigt för oss som bor och verkar här eller som bara är på tillfälligt besök i regionen. Det finns en stark symbios mellan staden, näringslivet och invånarna, där varje del är viktig för helheten.

Näringspolitiska områden

Bostadsmarknad

Frågan om bostadsbrist är komplex och kräver samverkan mellan stat, kommun och näringsliv. Vi arbetar för att bostadsfrågorna ska prioriteras av ansvariga politiker.

Grön omställning

På flera sätt utgör näringslivet dragloket i den gröna omställningen till en mer hållbar huvudstadsregion. Vi arbetar för ett grönt skifte genom att lösa politiska knutar som hindrar utvecklingen.

Infrastruktur

En stabil infrastruktur är grundförutsättningen för att regionen ska kunna växa på ett hållbart sätt. I snart 120 år har vi drivit frågor för bättre resande i vår huvudstadsregion.

Konjunktur och analys

I huvudstadsregionen finns ett starkt näringsliv med hela världen som marknad och arbetsplats. Vi driver frågor och samverkar med beslutfattare, och följer noga den ekonomiska utvecklingen.

Social hållbarhet

Om sociala klyftor ökar är det direkt skadlig för människorna, men också för näringslivet. Som tillväxtmotor kan huvudstadsregionen bidra till att öka samspelet inom staden, men också mellan stad och land.

Stadens attraktivitet

Staden, med alla dess funktioner och värden, utgör en avgörande grundförutsättning för stora delar av näringslivet. Vi vill främja förutsättningarna för allt det som gör livet här värt att leva.

Trygghet och säkerhet

Brottsligheten sätter käppar i hjulet för huvudstadsregionens utveckling på flera plan. Vi är näringslivets konstruktiva röst i debatten om trygghet och säkerhet.

partnerskap för stockholm

Partnerskap för Stockholm

Vår älskade huvudstadsregion har alla förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det sker inte per automatik. Att den reser sig är betingat av att – och hur – vi väljer att agera nu. Därför lanserar vi initiativet Partnerskap för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. 

stockholms barometern

Hur mår Stockholm?

Stockholmsbarometern är handelskammarens verktyg för att läsa av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Omstartskommissionen

Omstartskommissionen

Läs om Omstartskommissionens arbete och slutrapport.

Här hittar du även nyheter, genomförda evenemang och alla separata kapitel från rapporten. 

Har du frågor om näringspolitik? 

Daniella Waldfogel
Daniella Waldfogel
Näringspolitisk chef
08-555 100 14