Näringspolitiska områden

Bostadsmarknad

Frågan om bostadsbrist är komplex och kräver samverkan mellan stat, kommun och näringsliv. Vi arbetar för att bostadsfrågorna ska prioriteras av ansvariga politiker.

Grön omställning

På flera sätt utgör näringslivet dragloket i den gröna omställningen till en mer hållbar huvudstadsregion. Vi arbetar för ett grönt skifte genom att lösa politiska knutar som hindrar utvecklingen.

Infrastruktur

En stabil infrastruktur är grundförutsättningen för att regionen ska kunna växa på ett hållbart sätt. I snart 120 år har vi drivit frågor för bättre resande i vår huvudstadsregion.

Konjunktur och analys

I huvudstadsregionen finns ett starkt näringsliv med hela världen som marknad och arbetsplats. Vi driver frågor och samverkar med beslutfattare, och följer noga den ekonomiska utvecklingen.

Social hållbarhet

Om sociala klyftor ökar är det direkt skadlig för människorna, men också för näringslivet. Som tillväxtmotor kan huvudstadsregionen bidra till att öka samspelet inom staden, men också mellan stad och land.

Stadens attraktivitet

Staden, med alla dess funktioner och värden, utgör en avgörande grundförutsättning för stora delar av näringslivet. Vi vill främja förutsättningarna för allt det som gör livet här värt att leva.

Trygghet och säkerhet

Brottsligheten sätter käppar i hjulet för huvudstadsregionens utveckling på flera plan. Vi är näringslivets konstruktiva röst i debatten om trygghet och säkerhet.

På gång under 2023

next

What's Next:

What's Next är Stockholms Handelskammares serie av nedslag inom trender och förändringar i staden. Under våren 2023 anordnas en rad event och seminarium som lyfter hur utvecklingen ser ut framåt.

EU 2023

Sveriges EU-ordförandeskap

Under Sveriges ordförandeskap i EU genomför Stockholms Handelskammare en rad olika kunskapsföreläsningar och evenemang.

Tema: Konjunktur

Tema: Konjunktur

I en tid där konjunkturen i Sverige dalar, räntorna rusar och energipriserna glöder väljer Stockholms Handelskammare att ta ett samlat grepp kring Sveriges konjunktur och ekonomi.

Stockholm sustainability summit 2023

Stockholm Sustainability Summit

Stockholm Sustainability Summit är Stockholms Handelskammares årliga hållbarhetsevent som med hjälp av inspirerande och kunniga talare lyfter stadens roll och betydelse i den gröna omställningen.

Almedalen

Almedalen 2023

Under Almedalsveckan 2023 är Stockholm Handelskammares experter på plats 27 juni-1 juli. Är du också intresserad av att diskutera frågor som rör huvudstadsregionens attraktivitet? Då tar vi gärna ett samtal med dig.

partnerskap för stockholm

Partnerskap för Stockholm

Vår älskade huvudstadsregion har alla förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det sker inte per automatik. Att den reser sig är betingat av att – och hur – vi väljer att agera nu. Därför lanserar vi initiativet Partnerskap för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. 

stockholms barometern

Hur mår Stockholm?

Stockholmsbarometern är handelskammarens verktyg för att läsa av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Har du frågor om näringspolitik?

Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare
Daniella Waldfogel
Vice vd och näringspolitisk chef
08-555 100 14