English en

Bostadsmarknad

Att vår huvudstadsregion är attraktiv att bo i råder inga tvivel om. Men tyvärr dras bostadsmarknaden med stora problem som är direkt skadliga för regionens utveckling. Minskat bostadsbyggande i Stockholm, trögrörligheten och svårigheten att få in en stadig fot på marknaden får konsekvenser för i princip hela samhällets funktionssätt.

Antalet personer som saknar ekonomiska förutsättningar för att bo ökar, trångboddheten förvärras och integrationen försvåras när boendesegregationen cementeras. Samtidigt sätts den alldeles särskilda dynamiken mellan bostads- och arbetsmarknaden ur spel när rörligheten är låg. Sakta men säkert håller den dysfunktionella bostadsmarknaden på att förlama staden. Självklart är det inte hållbart för regionen.

Bostadsbyggande i Stockholm

Frågan om bostadsbrist är komplex och kräver samverkan mellan stat, kommun och näringsliv. Vi arbetar aktivt för att bostadsfrågorna ska prioriteras av ansvariga politiker. Förutom att det är viktigt att förenkla och förkorta processen från idé till nyckel i låset på en nyproducerad bostad, är det helt avgörande att politiken skapar tydlighet i frågan om hur nya bostäder ska finansieras och hur fler människor – inte minst de unga – ska kunna efterfråga en bostad.

Genom att arbeta tillsammans är vi övertygade om att vi på sikt kan skapa Europas bästa huvudstadsregion även när det gäller boende.

Bostadsmarknad i siffror

14 000

2020 blev närmare 14 000 bostäder inflyttningsklara i Stockholms län.

36 miljarder

36 miljarder kronor i utebliven tillväxt är den årliga kostnaden för den dysfunktionella bostadsmarknaden i Stockholmsregionen.

9 år

Den genomsnittliga kötiden för att få en hyresbostad i Stockholm var 2022 drygt 9 år.

Nyheter om bostadsmarknad

Rapporter om bostadsmarknad

Här hittar du alla Stockholms Handelskammares rapporter om bostadsmarknad.

Intresserad av frågor inom bostadsmarknad? 

Daniella Waldfogel

Daniella Waldfogel

Vice vd och näringspolitisk chef 08-555 100 14 daniella.waldfogel@stockholmshandelskammare.se E-mail