English en
Grön omställning, elbil vid laddstolpe

Grön omställning

Det är tydligt att den gröna omställningen är en av de viktigaste frågorna för våra medlemsföretag. Och på flera sätt utgör näringslivet dragloket i den gröna omställningen till en mer hållbar huvudstadsregion.

Det är därför helt avgörande att omställningen inte bromsas in av byråkrati och stelbenta regler. Vi arbetar för att underlätta för ett grönt skifte genom att lösa politiska knutar som hindrar utvecklingen.

Det kan handla om att säkerställa att kraftsystemen klarar av att leverera tillräcklig effekt för elektrifieringen av transportsektorn, om vad som behövs för att göra ekonomin mer cirkulär eller om att uppmuntra och förenkla för teknikutveckling inom samhällsviktiga frågor och funktioner.

På så sätt kan vår huvudstadsregion, som redan är mycket välpositionerad, med samlad kraft ta täten globalt i dessa helt avgörande framtidsfrågor.

Grön omställning i siffror

50%

Stockholms län ligger i framkant när det gäller elektrifieringen, nästan varannan nyregistrerad bil i Stockholms län är laddbar (mars 2021).

2045

År 2045 ska Stockholmsregionen bli klimatneutral…

500M

…Samtidigt riskerar Stockholmsregionen knappt 500 miljarder i utebliven tillväxt till följd av kapacitetsbrist i elnätet under hela 2020-talet.

Nyheter om grön omställning