Restaurangpersonal förbereder mat

Konjunktur och analys

Huvudstadsregionen är hela Sveriges tillväxtmotor. Under de senaste 10–12 åren har 40 procent av landets totala tillväxt skapats här. Här finns ett starkt och diversifierat näringsliv bestående av många stora och globala företag med hela världen som marknad och arbetsplats.

Många av de här företagen är medlemmar hos oss – sammanlagt sysselsätter de 500 000 människor. Vi driver frågor och samverkar med beslutfattare för att få saker att hända, men vår roll är också att löpande ge en bild av den ekonomiska utvecklingen i regionen. Det gör vi dels genom att bevaka politiken på lokal, nationell och internationell nivå, dels genom att följa och tolka det vi ser i vår omvärld.

I media, vid seminarier eller genom annan slags medverkan i det offentliga samtalet, ger våra kunniga experter djupare analyser av händelser och trender som kan ha en påverkan på regionen och näringslivet.

Konjunktur och analys i siffror

40%

Under de senaste 10–12 åren har huvudstadsregionen stått för 40% av Sveriges totala tillväxt och skapat hälften av alla nya jobb inom näringslivet.

1,2M

Stockholm är Sveriges största arbetsmarknad. I Stockholms län finns 1 200 000 sysselsatta.

50%

Det vanligaste yrket i Stockholm är mjukvaru- och systemutvecklare. 50% av alla mjukvaru- och systemutvecklare i Sverige arbetar i Stockholm.

stockholms barometern

Hur mår Stockholm?

Stockholmsbarometern är handelskammarens verktyg för att läsa av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Intresserad av konjunktur och analys?

Georgios Sideras, Stockholms Handelskammare
Georgios Sideras
Näringspolitisk analytiker
072-203 51 66