English en
Kista science tower

Konjunktur och analys

Huvudstadsregionen är hela Sveriges tillväxtmotor. Under de senaste 10–12 åren har 40 procent av landets totala tillväxt skapats här. Här finns ett starkt och diversifierat näringsliv bestående av många stora och globala företag med hela världen som marknad och arbetsplats.

Många av de här företagen är medlemmar hos oss – sammanlagt sysselsätter de 500 000 människor. Vi driver frågor och samverkar med beslutfattare för att få saker att hända, men vår roll är också att löpande ge en bild av den ekonomiska utvecklingen i regionen. Det gör vi dels genom att bevaka politiken på lokal, nationell och internationell nivå, dels genom att följa och tolka det vi ser i vår omvärld.

I media, vid seminarier eller genom annan slags medverkan i det offentliga samtalet, ger våra kunniga experter djupare analyser av händelser och trender som kan ha en påverkan på regionen och näringslivet.

Konjunktur och analys i siffror

40%

Under de senaste 10–12 åren har huvudstadsregionen stått för 40% av Sveriges totala tillväxt och skapat hälften av alla nya jobb inom näringslivet.

1,2M

Stockholm är Sveriges största arbetsmarknad. I Stockholms län finns 1 200 000 sysselsatta.

50%

Det vanligaste yrket i Stockholm är mjukvaru- och systemutvecklare. 50% av alla mjukvaru- och systemutvecklare i Sverige arbetar i Stockholm.

Nyheter om konjunktur och analys

Intresserad av konjunktur och analys?

Arvid Lodén

Arvid Lodén

Näringspolitisk analytiker 08–555 100 71 arvid.loden@stockholmshandelskammare.se E-mail