English en
Social hållbarhet - pojke och flicka med varsin skateboard

Social hållbarhet

För att människor ska må bra behöver de uppleva tillhörighet och känna sig delaktiga i samhället. Utanförskap kan uppstå på grund av bildningsnivå, etnisk bakgrund, religion eller bostadsort – bara för att nämna några faktorer. I värsta fall leder utanförskapet till framväxten av så kallade parallellsamhällen och social utsatthet.

Det här är viktiga frågor för oss och vi upplever att utvecklingen i huvudstadsregionen delvis har gått i fel riktning under de senaste åren. Här spelar bland annat skolors kvalitet, det lokala företagsklimatet och tillgängligheten i form av väl utbyggd infrastruktur en stor roll.

För en utveckling där sociala klyftor ökar är direkt skadlig för människorna i staden, men också för näringslivets välmående. Som motor för tillväxt kan huvudstadsregionen bidra till att öka samspelet mellan olika delar av staden, men också mellan stad och land.

Nyheter om social hållbarhet

Intresserad av social hållbarhet?

Daniella Waldfogel

Daniella Waldfogel

Vice vd och näringspolitisk chef 08-555 100 14 daniella.waldfogel@stockholmshandelskammare.se E-mail