English en

Urban Development – Executive

Nätverksprogrammet för dig som är yrkesverksam med en ledande befattning inom samhällsbyggnad eller besöksnäring

Start september 2024 – ansökan öppen

Affärsnätverket för ledare inom stadsutveckling

Det här nätverksprogrammet samlar visionära och kreativa ledare inom stadsutveckling som drivs av ett starkt engagemang för att skapa framtidssäkrade, konkurrenskraftiga och attraktiva städer. Det riktar sig till dig som är senior inom samhällsbyggnadssektorn (vid ett fastighetsbolag, byggbolag, arkitektbolag eller hos en bostadsutvecklare) alternativt har en ledande position vid någon av stadens besöksnäringsdestinationer. 

Här bygger du relationer med personer i liknande position som du från andra delar av näringslivet. Det ger dig en unik inblick i andra bolags utmaningar och en möjlighet för gruppen att dela erfarenheter. Du får också vid varje nätverkstillfälle möjlighet att träffa och samtala med några av Sveriges främsta experter på stads- och platsutveckling, som medverkar som gästtalare. 

I korthet

  • Skräddarsydd grupp med personer som matchar dina behov och mål
  • Inspirerande samtal och workshops
  • Sex träffar (halvdagar)
  • Omvärldsbevakning och aktuella teman
  • Externa föreläsare
  • Utökat professionellt nätverk
  • Personlig utveckling och stärkt ledarskap

Vem vi tror att du är

Detta program är framtaget för dig med en senior roll eller chefsroll inom stadsutveckling, bygg, fastighet, arkitektur och besöksnäring. Du kan även ha en roll som kommunikationschef eller hållbarhetschef inom någon av dessa sektorer.

För mer juniora personer med ambition att utveckla sitt ledarskap inom stadsutveckling erbjuder vi även Urban Development – Accelerate.

Har du frågor om programmet eller ansökningsprocessen? Kontakta Helena Velin, program- och nätverksansvarig.

Hur går det till?

Vi har en ansökningsprocess för att säkerställa en välmatchad och trygg grupp.

Det som gör vårt program unikt är sammansättningen av lärande, inspiration, omvärldsbevakning och utbytet inom gruppen. Det är i dessa sammanhang, när tankar möts och idéer flödar, som verkliga framsteg skapas.

Upplägg

Gruppen träffas under sex intensiva moduler under ett år, med start i september 2024.

Utöver best practices och goda exempel på intressanta initiativ och projekt inom stads- och platsutveckling kommer vi också att prata om andra urbana frågeställningar och utmaningar som finns i staden. Till exempel mark- och planpolitik, social hållbarhet, dialog mellan näringsliv och politiken samt ”vad är en attraktiv stad – och hur bygger vi den?  Vi anpassar även delar av innehållet baserat på deltagarnas behov.

 En värdefull del av innehållet kommer att vara interaktionen mellan er som deltagarna i form av erfarenhetsutbyte och diskussioner. Notera att full sekretess råder under nätverksträffarna. 

Exempel på tidigare talare:

Amanda Horwitz, Stockholms stads stadsbyggnadsdirektör
Anna König Jerlmyr, fd. finansborgarråd (M)
Tatjana Joksimović, enhetschef Bostäder och fysisk planering, länsstyrelsen i Stockholms län
Henrik Nerlund, kanslichef och sekreterare, Skönhetsrådet
Monica von Schmalensee, arkitekt, tidigare vd White Arkitekter, ordförande för IQ Samhällsbyggnad
mfl.

Datum:

Tis 17/9 13.00-16.30
Tors 10/10 8.00-12.00
Ons 20/11 8.00-12.00
Tors 16/1 8.00-12.00
Tors 20/3 13.00-16.30
Tors 15/5 13.00-16.30

Start september 2024 – till ansökan – Sista ansökningsdatum 1/7

Röster från tidigare deltagare

Rebecca Rubin, deltagare i Stockholms Handelskammares nätverk Urban Development

”Nätverket ger deltagarna en möjlighet att i en väldigt specifik samtidskontext reflektera över nuläget och få flera perspektiv på detta, men också en chans att diskutera vägen och visionen framåt.”

Rebecca Rubin

Chef för social hållbarhet och affärsutvecklare hos Sveafastigheter, lärare i arkitektur på Kungliga Tekniska Högskolan och rådgivare till Londons borgmästare

Programledare

Per Ankersjö

Per är senior rådgivare och medgrundare av public affairs-byrån A Beautiful Soup – specialiserad på kommunikation inom hållbar stadsutveckling och samhällsbyggnad. Per har en bakgrund som politiker, bland annat som stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad, och han har flera decenniers erfarenhet från politik på flera nivåer. Han har även arbetat inom mediabranschen under tio år. Per är utbildad inom samhällsplanering och nationalekonomi.

Kostnad

24 500 kronor/år (ex moms) för Stockholms Handelskammares medlemmar. 36 500 kronor/år (ex moms) för icke medlemsföretag. Deltagandet i nätverket är personligt och kan inte överlåtas. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar i Stockholms Handelskammare, eller är ni intresserade av att få veta mer om medlemskapet och vad vi kan göra för er? Kontakta oss här!

Vill du veta mer?

Har du frågor om Urban Development – Executive? Eller hittar du inte programmet för dig? Kontakta mig!

Helena Velin

Helena Velin

Program- och nätverksansvarig 08-555 100 29 helena.velin@stockholmshandelskammare.se E-mail

Läs mer om våra nätverksprogram