English en
Lotta Andersson och faksimil på rapport.

20 åtgärder för bättre kollektivtrafik till huvudstadens attraktioner

Köer och långa väntetider i kollektivtrafiken påverkar kvaliteten på besökarnas upplevelse av huvudstaden. Besöksmålen förlorar besökare och tappar intäkter när transporterna inte fungerar. Därför föreslår Stockholms Handelskammare 20 åtgärder för bättre fungerande kollektivtrafik till fyra olika besöksmål.

Stockholms Handelskammares förslag syftar till att förbättra tillgängligheten till Artipelag, Tallink Silja i Värtahamnen, Djurgården och Magasin 9. Lotta Andersson, projektledare på Stockholms Handelskammare, menar att kollektivtrafiken i dagsläget gör att besöksmålen har svårt att nå sin fulla potential.

– Ett exempel vi tittat på är konsthallen Artipelag på Värmdö. Från centrala stan tar man sig dit på drygt 20 minuter om man åker bil, men med kollektivtrafik tar det i princip en timme. På helgerna, när behovet är som störst, går bara tre turer. Det är klart det påverkar starkt negativt, säger Lotta Andersson.

– Artipelag har tvingats ta beslut om att inte ha kvällsöppet på restaurangen och intäktsmässigt ger det ett bortfall på mellan 40 000 och 50 000 kronor för varje kväll. Med bättre kollektivtrafik skulle besöksmålet kunna växa, säger Lotta Andersson.

På Djurgården finns flera av Sveriges största attraktioner samlat, bland annat Gröna Lund, Skansen och Vasamuseet. Tillgänglighetsproblemen till Djurgården har successivt kommit smygande under ett sekel och i dagsläget räcker kapaciteten på spårvagn och buss inte till.

– Djurgården är Skandinaviens största attraktion och besökarna kommer trots bristerna i kollektivtrafiken. Men för att Djurgården ska kunna utvecklas ytterligare och på ett hållbart sätt, måste kollektivtrafiken helst ligga steget före och inte försöka jaga ikapp. Vi tror att det är viktigt att sprida besöksströmmarna, över tid och över området. Det kräver en palett av åtgärder i befintlig kollektivtrafik och vissa investeringar i den fysiska infrastrukturen, säger Lotta Andersson.

Stockholms Handelskammares förslag för Artipelag:

 1. Direktbussar från Stockholm C eller Slussen med möjlighet att komma snabbare från city utan att besökarna ska behöva åka via Gustavsberg.
 2. Många fler turer på helgerna och under sommaren.
 3. Att kommunikationerna till Artipelag med kollektivtrafik får en ökad frekvens och ett antal nya rutter både på land och på vattenvägarna.
 4. Att Värmdö kommun prioriterar enkla och smidiga transportsätt till en av kommunens största arbetsgivare.
 5. Kulturinitiativ är inte alltid permanenta. Det krävs en större flexibilitet i planeringen av rutter inom kollektivtrafiken samt att man hittar nya innovativa färdsätt som går att matcha med tillfälliga kulturinitiativ.

Stockholms Handelskammares förslag för Tallink Silja:

 1. Flytta den befintliga busshållplatsen närmare terminalen.
 2. Gör transportsträckan från terminalen till busshållplatsen mer tillgänglig, upplyst och trygg.
 3. Öka frekvensen på bussavgångarna för att tillgodose passagerarnas transportbehov.När strax under tre tusen passagerare anländer samtidigt är den nuvarande lösningen otillräcklig. Ett alternativ är att sätta in extra avgångar som korrelerar med ankomst av färja.
 4. Förbättra miljön längs transportsträckan mellan terminal och tunnelbanehållplats med bättre skyltning, belysning, trygghet och tillgänglighet för alla, inklusive de med funktionsnedsättningar.
 5. Prioritera och planlägg en utbyggd reguljär vattenburen kollektivtrafik till Värtahamnen omedelbart, som ett komplement till övrig kollektivtrafik.
 6. Bygg Östlig förbindelse för att förbättra landinfrastrukturen för Stockholms hamnar.

Stockholms Handelskammares förslag för Djurgården:

 1. Utveckla Djurgårdsfärjan med fler turer och flexibla anlöp.
 2. Skynda på planprocesserna för ytterligare en gång- och cykelbro till Djurgården.
 3. Åtgärda eventuella brister på Djurgårdsbron för framtida behov.
 4. Sätt in tätare bussturer som även trafikerar Djurgården senare på kvällen.
 5. Sätt in tätare bussturer specifikt till museiparken för att underlätta för skolklasser och förskolegrupper.
 6. Permanenta försöket (som nu görs i Kista) med mindre, förarlösa elbussar på Djurgården, eller skapa annan form av eldriven skytteltrafik.
 7. Synliggör Djurgården genom att skylta upp den nya spårvägslinjen med Djurgårdskänsla redan vid starten vid T-centralen.

Stockholms Handelskammares förslag för Magasin 9:

 1. Förläng sträckningen för buss 1 med ytterligare en hållplats vid Magasin 9, nära pendelbåten Sjövägens hållplats på Frihamnspiren.
 2. Förbättra belysningen och skapa tillgängliga trottoarer i området för ökad säkerhet och framkomlighet.

Ladda ned rapporten

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juni 13 2018