English en
24 saker att se fram emot med 2024.
24 saker att se fram emot med 2024. Foto: Rosendal Garden Party.

24 ljuspunkter att markera i kalendern

Nytt år med nya möjligheter. Här är listan över det som vi ser fram emot och det vi hoppas ska ske under 2024.

Januari har bara börjat, men 2024 ser ut att kunna bli ett år som innebär mycket gott. När vi blickar i spåkulan och bläddrar i kalendern ser vi många viktiga, efterlängtade och roliga händelser som ligger planerade under det nya året – här på Stockholms Handelskammare och i huvudstadsregionen, Sverige och omvärlden. Vi har listat de 24 viktigaste händelserna som kommer hända – eller borde hända.

1. Sommaren 2024 öppnar de nya ”sittgradängerna i bästa solläge” på Norra Slusskajen. Även Vattentorget och Munkbron öppnar med en ny gång- och cykelbro.

2. Stockholms Handelskammare arrangerar seminariet ”Tvärnit i byggandet – och konsekvenserna för Stockholm och Sverige” den 20 februari, där vi kommer att prata om en just nu pågående kris – som det talas alldeles för lite om.

3. Under året kommer elektrifieringen av transporter på land, till havs och i luften att ta ytterligare fart. Men räcker elsystemet till?

4. Europafrågor kommer att stiga på dagordningen när Europaparlamentet går till val i juni. Vi hoppas att det blir en nytändning för europisk konkurrenskraftspolitik.

5. Den 17 april samlar vi näringsliv, politik och akademi till Stockholm Sustainability Summit 2024 för att diskutera hur vi kan nyttja och tillgängliggöra data i arbetet med att utveckla hållbara städer.

6. Almedalsveckan – som bara blir bättre! Stockholms Handelskammare arrangerar bästa programmet.

7. Under våren startar vi EU-projektet Enterprise Europe Network för att stötta små och medelstora företag inom internationalisering och tillväxt – genom kostnadsfri affärsrådgivning och matchning med globala samarbetspartners.

8. Den 14–16 juni hålls Rosendal Garden Party på Djurgården för tredje året i rad.

9. Under våren lämnar Försvarsberedningen sitt slutbetänkande med förslag på totalförsvarets fortsatta inriktning och utformning fram till 2035. Vi ser fram emot ett prioriterat arbete med att förtydliga företagens roll i totalförsvaret, som ett led i att stärka Sveriges beredskap.

10. Stockholm är norra Europas ledande finanscentrum, och den 7 mars bjuder vi in finanssektorn och det bredare näringslivet till stadens allra första Stockholm Finance Summit för att diskutera hur vår huvudstad kan stärka upp positionen ytterligare.

11. Lägre inflation möjliggör för lägre räntor och större svängrum i finanspolitiken.

12. Att Eurovision Song Contest arrangeras av Sverige, vi hejar på Malmö!

13. Att ny grön teknik får bättre chans att testas i staden, vi talar om hur upphandling kan främja den utvecklingen på Stockholms Handelskammaren den 8 mars.

14. Sveriges inträde i Nato, som väl ändå blir av snart.

15. Regeringen inrättar ett näringslivsråd mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet – på samma sätt som man inrättat ett näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap.

16. Arbetet med att bygga en gång- och cykelbro mellan Djurgården och mitten av Strandvägen påbörjas.

17. Regeringen påbörjar arbetet med att bygga ut Arlanda och flygplatsens omkringliggande infrastruktur – och Arlanda får flera nya långlinjer.

18. Att pendlingsmöjligheterna för boende i huvudstadsregionen förbättras avsevärt.

19. När det är dags att återvända till jobbet efter sommaren släpper vi vår tredje rapport om morgondagens kontor. I den lyfter vi hur hybridarbetet egentligen fungerar och om kontorets funktion för att attrahera och bibehålla talanger.

20. Invigningen av den stora satsningen på ett energi- och industrikluster i Norduppland på Distinget i Uppsala den 6 februari.

21. Stockholms Handelskammare lanserar sitt nya flaggskeppsevent. Så spännande och kul!

22. Supervalåret kommer att testa demokratin i många av världens länder. Vi ser fram emot att följa resultaten, varav somliga kommer att påverka världen mer än andra.

23. Sverige får kanske sin första kvinnliga Överbefälhavare.

24. Gaming is coming home – Dreamhack kommer för första gången till Stockholm den 22–24 november med 80 000 besökare.

Publicerat januari 11 2024