English en
Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare. Foto: Josefine Bäckström

8 av 10 företagsledare oroas över att gängkriminaliteten ska försämra bilden av Sverige internationellt

8 av 10 företag fortsätter att vara oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra bilden av Sverige internationellt – om den brottsutveckling vi ser nu fortsätter. Dessutom uppger 5 av 10 företag att den pågående våldsutvecklingen påverkar huvudstadsregionens attraktivitet och därmed gör det svårare att locka till sig kompetens.

Det visar siffror från  Stockholms Handelskammares  senaste undersökning,  Status Sthlm, där fler än 400 företagsledare från Stockholms och Uppsala län tillfrågats.

I undersökningen, som genomförs i samarbete med Demoskop, svarar 81 procent av företagen att de är oroliga över att Sverigebilden utomlands kommer att försämras mot bakgrund av gängkriminaliteten och brottsutvecklingen. Siffrorna är en nedgång på nio procentenheter från den tidigare mätningen i Status Sthlm som publicerades i oktober 2023.

– Det är allvarligt att företagen fortfarande är oroliga över brottsutvecklingen. Även om siffrorna nu är något mindre alarmerande kan vi tyvärr inte se någon stor nedgång i företagens oro sedan i höstas, då pessimismen kring Sverigebilden låg på en historiskt hög nivå. Sedan undersökningen genomfördes har det dessutom inträffat nya uppmärksammade våldsdåd, vilket skulle kunna innebära att siffrorna idag är ännu högre, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef och expert på trygghets- och säkerhetsfrågor och fortsätter:

– Det råder i princip samsyn hos företagen om att utvecklingen kan leda till att Stockholms och Sveriges rykte svärtas ner i en internationell kontext – vilket i förlängningen kan skada svensk ekonomi.

Företagarna fortsätter också att oroa sig för sin kompetensförsörjning i spåren av de våldsdåd som regelbundet drabbar Stockholm. Hälften av företagsledarna uppger att de är oroliga för sin förmåga att rekrytera personal om inte utvecklingen kan vändas. Och av de tillfrågade anser hela 76 procent att brottsligheten har en direkt påverkan på näringslivets framtida attraktionskraft och tillväxt.

– Att företagen spår att gängbrottsligheten kan leda till en minskad tillväxt och drabba attraktionskraften i huvudstadsregionen är en direkt signal till ansvariga myndigheter. Handelskammaren har länge eftersökt ett samarbete mellan det offentliga och det privata. Staten ansvarar för att komma till bukt med samhällsutvecklingen men näringslivet måste bli en integrerad del i processen om vi på allvar ska kunna mota tillbaka den organiserade brottsligheten, säger Fredrik Erfelt.

Siffrorna kommer från undersökningen Status Sthlm, som Stockholms Handelskammare genomför 5-6 gånger varje år och där över 400 företagsledare från Stockholms- och Uppsalaregionen har fått svara på frågor kopplade till näringslivsklimatet. Du finner första delen av undersökningen nedan. Nästa del av undersökningen publiceras nästa vecka.

Ladda ned Status Sthlm

Uppdaterat maj 8 2024 Publicerat maj 2 2024