English en

Nyheter

Här hittar du nyheter från Stockholms Handelskammare.

Artikel 3 april 2024

Långsiktig social hållbarhet och lokal förankring i Campus Tensta

Det är något som gror ute i Campus Tensta. I den blåmärkta byggnaden där man mellan 1984 och 2019 bedrev gymnasieutbildning har skolbänkarna länge stått tomma. Men förändring är på gång och inför höstens öppning med nya Järva Gymnasium samlades representanter från näringslivet, politiken, utbildningsväsendet och civilsamhället för att diskutera social hållbarhet.

Under lunchsamtalet ”Ett Stockholm” inledningstalade Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.
Artikel 20 mars 2024

Så kan företag bidra till social hållbarhet

Kriminalitet och segregation har ökat i Sverige. För att bidra till ett samhälle som håller ihop måste fler företag arbeta med social hållbarhet som en naturlig del av sin affärsmodell. För att inspirera fler företag att engagera sig i sociala frågor bjöd Samhall och Stockholms Handelskammare in till lunchsamtalet ”Ett Stockholm”.

Keynote speaker för Stockholm Sustainability Summit 2023 var Daniel A. Zarrilli, rådgivare inom klimat och miljö på Columbia University.
Artikel 30 maj 2023

Så skapar vi gröna och socialt hållbara städer

Motståndskraftiga städer spelar en avgörande roll när det kommer till att framtidssäkra våra städer. Under Stockholm Sustainability Summit diskuterade kunniga talare och experter stadens roll i den gröna omställningen och den sociala hållbarheten. – Här finns stor potential för näringslivet att spela en avgörande roll, sa Daniel A. Zarrilli, klimatrådgivare vid Columbia University.

För att komma till bukt med bristen på arbetskraft och kompetens lyfter Stockholms Handelskammare nu flera konkreta förslag på åtgärder.
Artikel 16 mars 2023

Så hämmas Sveriges tillväxt av brist på rätt kompetens

Svensk arbetsmarknad är tudelad. Samtidigt som långtidsarbetslösheten biter sig fast har behovet av arbetskraft aldrig varit så stort. – Vi måste möta näringslivets behov av arbetskraft och prioritera korta och anpassade utbildningar som leder till jobb, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, och presenterar flera förslag på åtgärder för hur kompetensbristen kan minska.

En nybliven pensionär kan i genomsnitt räkna med en inkomst av pensionen som motsvarar knappt 60 procent av lönen de hade mellan åldern 55–59 år.
Artikel 12 maj 2022

Här är satsningarna som kan höja pensionerna med miljoner

För att förstärka framtida pensioner föreslår Stockholms Handelskammare en reform som skulle ge medelinkomsttagaren 2,3 miljoner kronor extra i pensionskuvertet efter 45 år på arbetsmarknaden.

Bild med texten: "Stockholm. Grundat 1252. Nystartat 2021."
Artikel 30 mars 2021

Partnerskap för Stockholm

Vår älskade huvudstadsregion har alla förutsättningar att resa sig efter pandemin, men det sker inte per automatik. Att den reser sig är betingat av att – och hur – vi väljer att agera nu. Därför lanserar vi initiativet Partnerskap för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. Tillsammans med strategiska partners vill vi bygga upp och utveckla Stockholm till en ännu smartare, vackrare och mer hållbar plats efter pandemin. För vi tror på stadens kraft – och vi tror på Stockholm.