English en
Hötorgsskrapa

Är kontorsbristen den nya bostadsbristen?

— Det är ett väldigt stort tryck och Stockholm uppfattas som hett och intressant för företag. Samtidigt uppstår det problem när fokus så ensidigt hamnat på bostäder och det inte tillkommer tillräckligt med nya kontorsytor, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert.

Bland de intervjuade företagen ser många bristen på kontor som det allvarligaste hindret mot sin tillväxt. Vid sidan av att det är svårt att hitta kontorsytor så är priserna på premiumytor i huvudstadens innerstad högst i EU, om man med anledning av Brexit exkluderar London.

Ett av tre företag säger i rapporten att de vuxit ur lokalerna inom tre år. Bland dem som är verksamma inom IT och kommunikation menar nästan hälften att de inte kommer att få plats i sina befintliga lokaler.

Omkring en tiondel av företagen har avstått från rekryteringar på grund av platsbrist.

— För många företag står inte valet mellan Stockholms innerstad och en närförort, utan mellan Stockholms innerstad och exempelvis Amsterdam, Berlin eller Köpenhamn. Därför är det viktigt att frågan diskuteras grundligt och inte lämnas åt slumpen, säger Daniella Waldfogel.
Av rapporten framgår att hela 15 procent av företagen uppger att de är rörliga och kan tänka sig att flytta sin verksamhet till en annan europeisk stads centrala delar.

— Jag tycker det visar på att kontorsbristen kan leda till problem om man inte hanterar den och löser problemen som företagen lyfter fram. Stockholm måste kunna konkurrera med både tillgång på kontorsyta och rimliga priser, säger Daniella Waldfogel.

Stockholms Handelskammares förslag på åtgärder:

  1. Expandera CBD (central business district) på ett naturligt sätt. Se till att det skapas mervärde till kvarter strax utanför kärnan så att dessa blir dynamiska och intressanta.
  2. Överväg att utveckla ett så kallat second CBD i ett något mer perifert läge.
  3. Utnyttja ytan i CBD maximalt genom att till exempel bygga på höjden där det går. Höj fler hus med påbyggnader på en till tre våningar som passar in i övrig bebyggelse.
  4. Påskynda detaljplanearbetet för överdäckningen av stationsområdet som kommer att kunna ge upp till 10 000 nya kontorsarbetsplatser. Dessa arbetstillfällen kommer att skapa ytterligare tusentals i den regionala ekonomin.
  5. Se över för vilka statliga myndigheter det är verksamhetskritiskt att befinna sig i huvudstadens centrala lägen.

Ladda ner och läs rapporten

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat april 25 2018