English en
Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, om bristen på arbetskraft i Stockholm.
”Under 2022 kommer vi att sätta ytterligare press för att få upp kompetensförsörjningsfrågan högre på agendan”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Unsplash/Christian Gustavsson

Åtgärderna som krävs för att lösa bristen på arbetskraft i Stockholm

Antalet vakanta jobb i Stockholms län har nått en ny rekordnotering med över 17 000 vakanser under det tredje kvartalet 2021, visar ny statistik. Samtidigt vittnar företag om stora svårigheter att hitta och rekrytera rätt kompetens.
– Det krävs krafttag för att lösa kompetensförsörjningen, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har analyserat data från Statistiska centralbyrån, SCB, för det tredje kvartalet 2021 och funnit att antalet vakanser i Sverige nu uppgår till 39 586. Det är en ökning med nio procent, motsvarade 3 216 vakanser, jämfört med förra kvartalet. På årsbasis uppgår ökningen till 124 procent, motsvarade 21 909 vakanser, jämfört med motsvarande kvartal 2020. Vakanser är ett statistiskt mått som mäter antalet lediga jobb som kan tillträdas omedelbart men som inte blivit tillsatta. Det är därför ett mått på bristen på arbetskraft.

– De entreprenörer, företagsledare och andra beslutsfattare inom näringslivet som jag träffar är väldigt bekymrade över svårigheterna att hitta talanger. Trots att företagen har en stark tillväxt och vill göra en omstart efter krisen hittar de inte rätt kompetens. Detta samtidigt som vi har en hög arbetslöshet. För min del framstår det som ett stort slöseri på förmågor och livsdrömmar men även på utvecklingspotential för företagen, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Vakanser per region och bransch, kvartal 3, 2021

Toppnotering för vakanser i Stockholm

SCB:s statistik över vakanser visar att 44 procent av de redovisade vakanserna kan relateras till Stockholms län, som nått en ny rekordnotering med sammantaget 17 437 vakanser.

– Att problemet har uppstått handlar exempelvis mycket om en bristande struktur kopplat till en illa fungerande bostadsmarknad. Vi har tidigare räknat ut att 50 000 fler personer, jämfört med i dag, hade kunnat flytta till huvudstadsregionen om vi haft en mer välfungerande bostadsmarknad. Stockholm har nu en toppnotering med över 17 000 lediga jobb och med en bättre bostadsmarknad hade vi kunnat förbättra kompetensförsörjningen, säger Andreas Hatzigeorgiou.

I likhet med Stockholm noteras även övre Norrland, med 1 752 vakanser och mellersta Norrland, med 1 531 vakanser, för historiska toppnoteringar under årets tredje kvartal.

Bostadsmarknaden – en bromskloss

Även vakansgraden, den relativa arbetskraftsbristen, har ökat markant de senaste kvartalen. Stockholms län är det region i Sverige som har högst relativ arbetskraftsbrist i näringslivet, 1,7. Det betyder att det finns nästan två vakanta tjänster per 100 anställda inom Stockholms näringsliv. Motsvarande siffra är 1,3 i övre Norrland och 1,2 i mellersta Norrland.

Bland sektorerna som sticker ut återfinns informations- och kommunikationsföretag och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Båda dessa kategorier noteras för 16 procent av de totala vakanserna.

– Vakanskrisen och missmatchningen förklaras inte bara av en illa fungerande bostadsmarknad utan beror även på ett gap mellan vilken kompetens som efterfrågas och vad det finns för utbud. Utbildningssystemet måste bli mer kalibrerat mot företagens efterfrågan, säger Andreas Hatzigeorgiou, och fortsätter:

– Vi måste till exempel bli bättre på att utbilda för tech-relaterade jobb. För att bli Europas bästa huvudstadsregion måste vi ha större fokus på STEM (science, technology, engineering and mathematics).

Flera åtgärder för att lösa vakanskrisen

En rad åtgärder behöver komma till stånd för att lösa vakanskrisen så att företagen i Stockholmsregionen kan växa och göra en stark, hållbar omstart.

– Det krävs krafttag för att lösa kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt. Dagen efter att nästa regering har bildats måste både regeringen och oppositionen sitta ner och diskutera över blockfärgerna för att få till en bostadsöverenskommelse som löser problemet med bostadsmarknaden. Den är en akilleshäl för Stockholmsregionen, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Andra lösningar på vakanskrisen är att bättre matcha bland annat yrkesutbildningar mot företagens kompetensbehov, att införa programmering på skolschemat nationellt och att förbättra infrastrukturen så att det går snabbare och smidigare att pendla till och från arbete i huvudstadsregionen.

– Under 2022 kommer vi att sätta ytterligare press för att få upp kompetensförsörjningsfrågan högre på agendan. Vi kommer inte bara att utkräva ansvar från politikerna utan sträcker också ut en hand för att komma med kreativa lösningar på hur näringslivet tillsammans med politikerna kan lösa vakanskrisen. Vi är framåtblickande och tror att krisen går att lösa, men det kommer att krävas samarbeten och kraftfulla förbättringar, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Kommande rapport om bostadsmarknaden i Stockholm

 • Den 6 december släpper Stockholms Handelskammare rapporten ”Riv bostadsmarknadens barriärer”.
   
 • Stockholms Handelskammare har undersökt hur kreditrestriktioner och andra regelverk på bostadsmarknaden påverkar boendesituationen för människor i allmänhet och personer med samhällsnödvändiga yrken i synnerhet.
   
 • Resultatet visar att en stor del av den samhällsnödvändiga arbetskraften inte har möjlighet att köpa en bostad i Stockholms stad.
   
 • Alternativet för dem är att köpa en mindre centralt belägen med långa pendlingstider eller att hyra en bostad i andra hand till hög hyra.
   
 • I rapporten föreslår Stockholms Handelskammare tio reformförslag som skulle underlätta inträdet på bostadsmarknaden för fler människor.
   
 • Den 6 december klockan 12.00–13.00 arrangerar Stockholms Handelskammare ett seminarium om hur bostadsmarknaden i Stockholm hämmar viktiga funktioner i samhället. Där möts representanter från berörda yrkesgrupper med näringslivet och politiken för att diskutera hur bostadsmarknaden ska bli mer tillgänglig. 

Anmäl dig till eventet

Kommande rapport om bostadsmarknaden i

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat november 26 2021