English en
Andreas Hatzigeorgiou och Stefan Forsberg

Banbrytande musikteknologi ska tonsätta framtidens Stockholm

Som ett led i arbetet med att profilera Stockholm som en av världens mest dynamiska huvudstäder med fokus på framtidens bostadsbyggande, forskning och näringsliv, inleder Konserthuset Stockholm och Stockholms Handelskammare ett nytt samarbete. Som start för detta kommer parterna att beställa ett nytt verk för musiker ur Kungliga Filharmonikerna och den banbrytande musikteknologin Gestrument.

Tillsammans kommer man att verka för att med kulturens kraft visa hur Stockholm med högprofilerade kulturinstitutioner och kulturutbud kan attrahera viktiga näringar och branscher.

– Jag är övertygad om att ett rikt och sprudlande kulturliv är en viktig förutsättning för att Stockholm ska vara kreativt och attraktivt för såväl människor som företag, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, och fortsätter:

– Det är viktigt att näringslivet engagerar sig i kulturen och samarbetar med kulturen. Därför är jag mycket glad över ett samarbete som visar hur vi tillsammans med stadens kulturliv kan göra vår huvudstadsregion ännu bättre.

– Kulturen är det kitt som förenar människor och ingenting säger så mycket om en stad som de människor som lever sina liv där, säger Stefan Forsberg, konserthuschef.

– Ett rikt och spännande kulturliv sägs vara en av de absolut viktigaste konkurrensfördelarna en stad kan ha. Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna vill vara en motor i det arbetet och vi är mycket glada att förverkliga detta med Handelskammaren.

Närmast kommer samarbetet att synas under Stockholms Handelskammares julmöte som äger rum den 3 december på Stockholm Waterfront. Julmötet är ett av Handelskammarens största årliga arrangemang, där representanter från regionens näringsliv, opinionsbildare och politiker möts.

Till detta tillfälle kommer Stockholms Handelskammare och Konserthuset Stockholm att beställa ny musik, dels för musiker och dels för den banbrytande musikteknologin Gestrument. Musiken kommer att komponeras av tonsättarna Daniel Nelson och Jesper Nordin.

Musiker ur Kungliga Filharmonikerna och dess internationella Orkesterakademi kommer att uruppföra beställningsverken.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat september 12 2019