English en
Luisa Rodriguez Sanudo, Trade Finance Specialist på BillerudKorsnäs
Servicen från Stockholms Handelskammare är avgörande för att den internationella handeln ska fungera för BillerudKorsnäs, enligt Luisa Rodriguez Sanudo, Trade Finance Specialist. Foto: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs: Handelsdokumenten minskar affärsriskerna

Att ha koll på sina handelsdokument är avgörande för att kunna göra affärer. Luisa Rodriguez Sanudo, Trade Finance Specialist på BillerudKorsnäs, förklarar hur handelsdokumenten minskar affärsriskerna.

I en internationell affär finns det flera riskmoment. Till exempel ska varorna passera tullen utan problem och betalning ska ske i enlighet med avtalade betalningsvillkor. På en Trade Finance-avdelning är man experter på betalningslösningar och handelsdokument som kan minimera riskerna vid internationella affärer, både utifrån import och exportperspektiv.

Information om betalningsvillkor och nödvändiga dokument ska finns på plats vid rätt tillfälle och garantera att utbytet av leverans och betalning går så smidigt som möjligt. Någon som har stor erfarenhet av handelsdokumentens betydelse för affären är Luisa Rodriguez Sanudo, Trade Finance Specialist på BillerudKorsnäs.

Minska affärsrisker förknippade med global handel

Luisa Rodriguez Sanudo arbetar med handelsfinansiering som gör import- och exporttransaktionerna möjliga på BillerudKorsnäs – en stor global leverantör av nyfiberbaserade och återvinningsbara förpackningsmaterial. BillerudKorsnäs har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA och kunder i över 100 länder världen över.

– I min roll som Trade Finance Specialist jobbar jag framför allt med remburser och dokumentinsamlingar som har till syfte att minska affärsrisker förknippade med global handel. Rembursen innebär en inbyggd säkerhet, att vi ställer som villkor att köparen har en bank som garanterar betalningen. Det är till exempel viktigt när vi gör affärer i länder som är politiskt oroliga och när det finns omvärldsfaktorer som kan påverka motpartens betalningsförmåga, säger Luisa Rodriguez Sanudo.

Så viktiga är handelsdokumenten för affären

De certifierade exportdokument som Stockholms Handelskammare utfärdar är viktiga för BillerudKorsnäs.

– Kravet på betalningsmodell och dokument kan komma dels från våra kunder, men är också ofta ett lagkrav i flera länder och regioner. Att vi har full kontroll och kan leverera efterfrågade och signerade dokument kan helt enkelt göra skillnaden mellan att kunna ha affärer med den kunden och landet – eller inte, säger Luisa Rodriguez Sanudo.

Framför allt behöver BillerudKorsnäs ursprungscertifikat – ett dokument som intygar ursprunget på varorna som BillerudKorsnäs exporterar. Och det gäller att ha koll på vad som gäller i varje land. Egypten till exempel, godkänner inte ett digitalt ursprungscertifikat.

– När vi exporterar dit måste vi ta fram ett handstämplat dokument. Andra tjänster vi behöver hjälp med är att få fakturor certifierade av handelskammaren och EUR.1-certifikat upprättade för leveranser inom EU, säger Luisa Rodriguez Sanudo.

Vilken service behöver du i hanteringen av handelsdokumenten?

– Jag uppskattar den digitala ansökningsprocessen, det har blivit så mycket enklare, snabbare och smidigare att få fram de dokument som vi behöver för export. Men det är förstås också viktigt att kunna få personlig kontakt och rådgivning. Ibland vill man bara prata med en person, framför allt när det är något problem som måste lösas snabbt och man behöver hjälp. Att vi har den här är servicen från handelskammaren är helt enkelt avgörande för att den internationella handeln ska fungera för BillerudKorsnäs.

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat juni 15 2022