English en
Stockholms Handelskammares seminarium "Life science: Forskningen och kunskapen finns – men var är pengarna?"
I samband med rapportsläppet ”Life science: Stockholm-Uppsala är världsledande – men var är pengarna?” genomförde Stockholms Handelskammare två seminarium, ett i Uppsala och ett i Stockholm, om hur huvudstadsregionens life science-kluster ska fortsätta att producera forskning och innovation i världsklass, samtidigt som fler företag, produkter och arbeten inom sektorn växer fram i regionen. Foto: Daniel Ivarsson

Brist på kapital sätter krokben för life science-branschen

Med Nobelpris, världsledande läkemedelstillverkare och forskningsnära bolag tillhör life science en av de absolut viktigaste branscherna. Trots det har många life science-bolag svårt att hitta kapital när de växer. – Om ingenting görs riskerar vi att gå miste om både företag och tillväxt, säger Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län, som arbetat med att ta fram Stockholms Handelskammares nya rapport ”Life science: Stockholm-Uppsala är världsledande – men var är pengarna?”.

Svensk export står för 50 procent av landets bruttonationalprodukt, BNP, och life sicence svarar för en stor del av detta. I huvudstadsregionen är branschen den tredje största som med sina 1 500 företag tillsammans omsätter 120 miljarder kronor varje år. Trots det står life science-sektorn för stora utmaningar.

– Sverige har ett världsledande life science-system, men företagen har svårt att resa kapital och finansiera sin tillväxtresa. Om ingenting görs riskerar vi att gå miste om både företag och tillväxt, säger Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län, som arbetat med att ta fram den nya rapporten.

Att utveckla ett läkemedel är kostsamt och utvecklingen kan pågå i många år, vilket gör det svårt för företagen att klara av finansieringen. Risken finns att de blir uppköpta och försvinner från Sverige. – De investeringar som görs i Sverige behöver vi få avkastning på. Vi vill att den forskning som sker kommer ut och bidrar till tillväxt och sysselsättning, säger Tomas Stavbom.

Viktigt att belysa life science-branschen

Genom att vara en samlingsplats för nyckelspelare inom life science arbetar Stockholm Handelskammare för att främja det arbete som krävs för att sektorn ska nå sin fulla potential.

– Life science handlar om att bidra till människors välbefinnande och bättre hälsa. Vi behöver bli bättre på att beskriva sektorns betydelse för landet och för huvudstadsregionen, men också förklara vad de egentligen gör och åstadkommer, säger Tomas Stavbom, och fortsätter:

– Sedan tror jag också att vi har en viktig roll i att bidra till att skapa en berättelse om Sverige som ett life science-land. Vi är inte bara ett land för snabbväxande techbolag eller grön omställning, utan life science är otroligt centralt både huvudstadsregionen och för den globala efterfrågan av smarta lösningar för att vi ska kunna leva längre och bättre.

Seminarium om life science kopplat till nya rapporten

I samband med rapportsläppet genomförde Stockholms Handelskammare två seminarium, ett i Uppsala och ett i Stockholm, om hur huvudstadsregionens life science-kluster ska fortsätta att producera forskning och innovation i världsklass, samtidigt som fler företag, produkter och arbeten inom sektorn växer fram i regionen.

Medverkande på seminariet i Stockholm var Carl Elfgren, strategisk rådgivare inom life science och rapportförfattare, Filippa Reinfeldt, affärsutvecklare på Vectura, Jessica Martinsson, vd på Sweden Bio, Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör på Region Stockholm, Kristofer Klerfalk, serieentreprenör inom life science, och Carl Kilander, partner MD PhD på Health Cap.

Publicerat oktober 6 2023