English en
Faksimil på rapport och Stefan Westerberg.

Brittiskt nyval: Orosmoln för handelsrelationer värda över hundra miljarder kronor

I morgon går Storbritannien till nyval för att kunna gå vidare med brexitprocessen.
Nya siffror från Stockholms Handelskammare påvisar att den ekonomiska relationen mellan Sverige och Storbritannien omsätter hundratals miljarder kronor och involverar tiotusentals människor.

– Med brexit kommer vårt förhållande att förändras och för svensk del vore ett utträdesavtal att föredra, i förhållande till en hård brexit. Men det är viktigt att tänka på att ett eventuellt brexitavtal bara går att luta sig mot tillfälligt. På sikt behöver vi ett nytt handelsavtal, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Sveriges export av varor och tjänster till Storbritannien uppgår till 149 miljarder kronor och dessutom säljer svenska dotterbolag i Storbritannien varor och tjänster för 189 miljarder kronor varje år.

Enbart varuexporten från Stockholm till Storbritannien värderas till omkring 17 miljarder kronor. Två tredjedelar av de stockholmsföretag som exporterar till Storbritannien är små företag, vilka riskerar att drabbas extra hårt av nya handelshinder som kan komma med en brexit.

– Det är tveklöst så att Storbritannien är en ekonomiskt väldigt viktig handelspartner där utbytet bidrar till tillväxt och välstånd i Sverige och Stockholm. Det är en relation som Sverige kommer behöva slå vakt om och vårda, särskilt om veckans nyval gör att brexit till slut genomförs, säger Stefan Westerberg.

Stockholms och Sveriges utbyte handlar inte bara om kronor och ören utan också om människor som kan komma i kläm med brexit. Exempelvis är 77 000 svenskar sysselsatta av den export Sverige har till Storbritannien, 43 000 personer arbetar för brittiska dotterbolag i Sverige och runt 29 000 brittiska medborgare bor i dag i Sverige.

Av de britter som bor i Sverige så har 40 procent sin hemvist i Stockholms län. 36 procent har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. Många av dessa jobbar med utbildning, IT, kommunikation samt kvalificerade företagstjänster.

– Stockholm och Sveriges arbetsmarknad kännetecknas av en stor brist på kvalificerad arbetskraft. Och bristen är särskilt stor inom just de näringar britterna arbetar. Det finns således ett stort svenskt intresse att säkerställa goda förutsättningar för britter att arbeta på den svenska arbetsmarknaden, även efter en eventuell brexit, säger Stefan Westerberg.

Utbytet är också betydande inom besöksnäringen, där brittiska turister står för 421 000 gästnätter i Stockholms län.

– Det finns ett enormt ekonomiskt värde i vårt utbyte och ambitionen måste vara att bevara och helst fördjupa det även efter brexit. Lämnar Storbritannien med ett utträdesavtal så vinner vi en del tid, men ett sådant avtal är bara temporärt. Därför behöver Sverige ta snabba och tydliga initiativ och se till att svenskar och britter kan jobba och handla över gränserna även bortom brexitavtalet, säger Stefan Westerberg.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat december 11 2019