English en

Detaljhandelns framtid avgörande för stadens utveckling

Förändringar i stockholmarnas arbetsvanor påverkar hur och var inköp görs i dag jämfört med innan pandemin. Resultaten och vilken inverkan de förändrade köpbeteendena får på staden presenteras nu i Stockholms Handelskammares rapport ”The Changing Urban Pulse”.

Med en svag detaljhandel kan en stad tappa i både ekonomi och attraktionskraft. I rapporten ”The Changing Urban Pulse” har Stockholms Handelskammare analyserat stockholmarnas rörelsemönster och vilka områden som har högre och lägre rörelseaktivitet – något som ger en bra indikation på detaljhandelns utveckling i olika stadsdelar.

– I rapporten mäter vi inte rörelsemönster på butiksnivå, utan fokuserar på köpplatser i sin helhet. Samtidigt vet vi att ju fler människor som rör sig i ett område, desto fler kommer att gå in i butiker som de passerar, säger Emily Nagler, näringspolitisk analytiker på Stockholms Handelskammare, och initiativtagare till rapporten.

Förändrat rörelsemönster efter pandemin

Rapporten visar att människor efter pandemin i högre utsträckning rör sig i gallerior och köpcentrum utanför stadskärnorna. Något som Emily Nagler menar beror på att fler arbetar hemifrån i dag jämfört med tidigare.

– När vi tittar på den genomsnittliga aktivitetsnivån under året har stadskärnan trots det högsta antalet besökare totalt sett en lägre nivå än genomsnittet vid alla tidpunkter på året jämfört med till exempel förorterna. Det är tydligt att förändringen i stockholmarnas arbetsvanor har påverkat var och när vi handlar, säger Emily Nagler.

Stadskärnornas utveckling

– Utan en mångsidig och blomstrande detaljhandel kan en stad tappa sin attraktionskraft och den livlighet som lockar både invånare och turister. Stadens detaljhandel bidrar till att skapa en levande atmosfär och får människor att engagera sig i sitt närområde. Om detta skulle gå förlorat kommer stadskärnorna inte längre att få de investeringar som krävs för att förbli dynamiska och attraktiva, säger Emily Nagler.

Under Stockholms Handelskammares seminarium ”Hur framtidssäkrar vi detaljhandeln – och livet i staden?” presenterades rapporten, och tillsammans med ledande experter inom detaljhandeln diskuterades branschens utveckling och framtidsutsikter. Seminariets panel bestod av Matthew Brown, Retail Trend Futurist och grundare av Echochamber, Andreas Stenman, direktör Försäljning & Kund Coop Butiker & Stormarknader från Coop, Jacob Wall, Executive Vice President Business Development från Axel Johnson och Josefine Bengtsberg, Chief Communications Officer från Åhlens.

Se hela seminariet ”Hur framtidssäkrar vi detaljhandeln – och livet i staden?”

Uppdaterat december 19 2023 Publicerat december 14 2023