English en
Lösning på krisen: Dubblera antalet studieplatser på Yrkeshögskolan
Under det andra kvartalet 2022 fanns det 58 000 vakanta tjänster i Sverige - en historisk toppnotering. “Arbetskraftsbristen slår hårt mot samhällsekonomin i form av utebliven produktion och tillväxt”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.  Foto: Katja Kircher, Mostphotos/Pressbild

Dubblera antalet studieplatser på Yrkeshögskolan

Det finns risk för att 83 000 fler personer kommer att vara arbetslösa i Sverige om två år. Det visar nya beräkningar som Stockholms Handelskammare har tagit fram. – Den nya regeringen måste satsa på utbildning för att landet ska ha bättre förutsättningar att bekämpa arbetslösheten, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Riksbankens senaste beräkningar visar att arbetslösheten väntas stiga från dagens 6,9 procent till 8,3 procent under fjärde kvartalen 2024. En ökning från 390 000 till 473 300 arbetslösa, vilket motsvarar 83 300 fler människor utanför arbetsmarknaden. 

Samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast på höga nivåer har företagen fått det allt svårare att hitta rätt kompentens i rätt mängd. Under det andra kvartalet 2022 fanns det 58 000 vakanta tjänster i Sverige – en historisk toppnotering. I Stockholms län uppgick antalet vakanser till 22 000, vilket motsvarar 38 procent av vakanser i Sverige. Stockholms andel har legat relativt konstant runt 40 procent sedan 2008, oavsett hög- eller lågkonjunktur.  

– Arbetskraftsbristen slår hårt mot samhällsekonomin i form av utebliven produktion och tillväxt. För företagen leder arbetskraftsbristen till att försämra företagens långsiktiga konkurrenskraft, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.  

Stor arbetskraftsbrist inom IT, kommunikation och företagstjänster

Extra stor är arbetskraftsbristen bland företag som arbetar med data, IT, kommunikation, finans samt kvalificerade företagstjänster inom ekonomi, juridik och teknik, och det är långt ifrån alla tjänster som kräver examen från en lång universitetsutbildning.   

– Svensk utbildningspolitik haltar och det finns en övertro på teoretiska kunskaper och långa akademiska utbildningar. Trots att företagen söker med ljus och lykta efter arbetskraft har inte utbildningssystemet lyckats möta näringslivets efterfrågan, säger Stefan Westerberg.   

Yrkeshögskolan kan utbilda fler

Yrkeshögskolan spelar en viktig roll på svensk arbetsmarknad. Den svarar mot arbetsmarknadens behov av yrkeskompetens i samverkan med näringslivet. Sedan 2014 har antalet platser på yrkeshögskolan fördubblats och i dag omfattar yrkeshögskolan omkring 50 000 årsstudieplatser.  

Dagens nivåer är betydligt lägre än potentialen. Under 2021 beviljades 500 utbildningar i Sverige vilket motsvarar 35 000 utbildningsplatser. För Stockholms del beviljades 125 utbildningar vilket ger 10 000 utbildningsplatser. Andelen utbildningsplatser i Stockholm var således bara 30 procent och väsentligt mindre än Stockholmsekonomins behov av arbetskraft.  

– Oavsett hur de ekonomiska hjulen snurrar behövs handfasta färdigheter som yrkeshögskolan lär ut, men nu när vi går in i en lågkonjunktur passar satsningar på yrkeshögskolan extra bra. År efter år visar man hur dessa utbildningar ger jobb och därför bör man dubbla antalet årsstudieplatser till 100 000 under de närmaste åren, säger Stefan Westerberg. 

Läs rapporten Läget på arbetsmarknaden

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat oktober 10 2022