English en
Under samtalet talade Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister och i dag ordförande för organisationen Centrum för AMP som arbetar med platsutveckling.
Under samtalet talade Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister och i dag ordförande för organisationen Centrum för AMP som arbetar med platsutveckling. Foto: Tor Brisfjord

En levande stad ger trygga stadsmiljöer

Hur skapar vi trygghet med hjälp av stadsutveckling – när vi bygger och utvecklar nya noder i Stockholm? Det diskuterades under premiären av ”Stockholmssamtalen” – en samtalsserie i ett samarbete mellan Atrium Ljungberg, MTR och Stockholms Handelskammare.

Det pågår en historisk utbyggnad av Stockholm. Den nya tunnelbanan tar form och ska flätas samman med såväl nya som gamla kvarter. Det här ger vår huvudstad unika förutsättningar att växa – samtidigt som det reser frågor om hur vi rustar med mobilitet, bostäder och kontor på ett sätt som främjar hållbarhet, attraktivitet och trygghet. 

Under året tar Atrium Ljungberg, MTR och Stockholms Handelskammare tempen på några av de frågeställningar som är avgörande för Stockholms utveckling framåt – och först ut var ett samtal om trygga stadsmiljöer som ägde rum på restaurang Solen i slakthusområdet. 

– En grundpelare i att skapa en attraktiv stad är just trygghet och säkerhet. Vår stadsutvecklingsstrategi handlar om att skapa en blandad stad, med kontor, handel, bostäder, kultur och utbildning. En stad med verksamhet hela dygnet skapar trygghet, sa Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg som inledde samtalet. 

Från vänster: Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare, Caroline Åstrand, vd MTR Nordic och Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. Foto: Tor Brisfjord

Nya tunnelbanestationer viktiga för trygghetsarbetet

Bakgrunden till Stockholmssamtalen är de nya knutpunkter som växer upp när tunnelbanan byggs ut och förlängs.

– När de nya stationerna öppnar runt om i staden kommer trygghet att vara i fokus. En trygg resa är en attraktiv produkt som lockar resenärer till kollektivtrafiken, sa Caroline Åstrand, vd MTR Nordic.

Handelskammarens vice vd, Daniella Waldfogel, underströk betydelsen av att faktiskt se fysiska resultat av att staden växer.

– Ett fysiskt utvecklat Stockholm blir ett dynamiskt Stockholm och det lockar till sig dynamisk arbetskraft – som i förlängningen kan bidra till vår huvudstads tillväxt.

Hon poängterade att det gäller att kroka arm med många aktörer om utvecklingen av Stockholm ska fortsätta i samma positiva anda.

– När Stockholm växer blir partnerskapet det nya svarta – det gäller att samarbeta aktörer emellan, sa hon.

Tryggt, snyggt och aktiverat är ledorden

Under samtalet talade Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister och i dag ordförande för organisationen Centrum för AMP som arbetar med platsutveckling. Han delade med sig av några reflektioner om betydelsen av levande platser för att skapa trygga miljöer.

– Det som är viktigt för människor är att det finns andra människor där, sade Fredrik Reinfeldt.

Han fortsatte att resonera kring hur attraktiva platser skapas:

– Vår idé bygger på att aktivera platsen ännu mer – och få människor att vilja vistas, och stanna längre. Om en plats dessutom erbjuder etablerade, återkommande aktiviteter kommer man att minnas att ”det är här det händer”. Det skapar en enormt positiv bild av en plats som gör att människor kommer tillbaka. Tryggt, snyggt och aktiverat är tre ledord.

– Däremot, att aktivt arbeta med aktivering är inte receptet för alla platser. Det finns många utsatta områden där problemen sträcker sig längre än så. Vi måste också våga se till platsens unika förutsättningar.

Vid Stockholmssamtalen talade Alexander Ojanne (S), Stockholm Stads social- och trygghetsborgarråd.
Vid Stockholmssamtalen talade Alexander Ojanne (S), Stockholm Stads social- och trygghetsborgarråd. Foto: Tor Brisfjord.

Behov av förebyggande åtgärder

Vid samtalet medverkade även Stockholm Stads social- och trygghetsborgarråd, Alexander Ojanne (S). Han poängterade behovet av att främja fler förebyggande åtgärder för att kunna ta Stockholm som attraktiv och trygg stad till nästa nivå.

– Vi har inte alltid varit bra på att planera nya områden i Stockholm stad, oavsett politisk färg på styret. Områden som inte lever, utan som endast är tänkta att sova i, riskerar att bli mer stökiga och otrygga. Det gäller att våga bygga om och aktivera platser från grunden för att lyckas med trygga miljöer, precis som man gör i Slakthusområdet, sa Alexander Ojanne.

På frågan hur näringslivet kan bidra till ett bättre och mer konkret trygghetsarbete menade Alexander Ojanne att platssamverkan och förebyggande åtgärder spelar en stor roll.

– Det finns många bra exempel på arbete med trygga miljöer där näringslivet har en avgörande roll. Ett sådant är Sergels torg, där man har arbetat med platssamverkan och aktivering för att minska stöket. I det fallet är det fastighetsbolagen som har varit drivande. Gemensamt för de goda exemplen är förebyggande åtgärder, sa Alexander Ojanne och fortsatte:

– Det finns i dag en alldeles för låg tillväxt av poliser i Stockholm – i jämförelse med utvecklingen i andra städer sackar huvudstaden efter. Det är en ohållbar situation, och måste förändras.

Stockholmssamtalen kommer att fortsätta med fler träffar under året. Vill du veta mer om den här träffen – eller kommande initiativ?

Hör av dig till Hedda Jakobsson, näringspolitisk strateg på Stockholms Handelskammare.

Uppdaterat september 26 2023 Publicerat september 18 2023