English en
Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.
Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. Foto: Tove Hanell

En tillbakablick på 2023

En julhälsning och tillbakablick på 2023. Stockholms Handelskammares vd, Andreas Hatzigeorgiou, summerar det gångna året.

Hej, 
 
Vi lämnar snart 2023 bakom oss. Ett turbulent år på många sätt – för huvudstadsregionen, Sverige och för vår omvärld. Trots att vi befinner oss i en mörk period, både bokstavligt och bildligt talat, så ligger det i Stockholms Handelskammares och mitt DNA att fokusera på lösningarna, snarare än problemen. 

När jag ser tillbaka på 2023 slås jag av hur oerhört mycket vi har åstadkommit på handelskammaren – tillsammans med er. 
 
Vi har fortsatt att vara en stark mötesplats och påverkanskraft för viktiga frågor. Bland annat hur bostadsmarknaden ska bli bättre, vikten av välfungerande kollektivtrafik, hur näringslivet drabbas av kriminalitet, kvaliteten i välfärden och utvecklingen av konjunkturen. Vi har också pratat om behovet av modig stadsutveckling och vad Stockholm och Uppsala behöver för att bli ännu mer attraktiva och magnetiska för kompetens, investeringarboende och besökare

Under året har vi fått tydliga kvitton på Stockholms Handelskammares förmåga att göra skillnad: Vi har varit starkt bidragande till att regeringen har tillsatt en kommitté för att utreda amorteringskraven och till att infrastrukturministern utlovat att återkomma med en färdplan för Arlanda. Vi har också varit en avgörande spelare i att avvärja nedstängningen av Slussen i samband med byggandet av den nya cykelbron samt drivit på för att säkerställa full finansiering av fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala

Här kommer en liten tillbakablick på hur det sett ut på vår mötesplats under året.

Våra löften till dig som medlem och partner är att Stockholms Handelskammare under 2024 kommer att fortsätta fokusera på att förbättra bostadsmarknaden, se till att byggandet hålls igång, lösa kompetensbristen, snabba på omställningen till ett grönt och hållbart samhälle i teknisk framkant och se till att vi får en trygg sammanhållning i samhället. Kort sagt: vi ska fortsätta att ta viktiga kliv mot att vår huvudstadsregion ska bli den bästa i Europa. 
 
Jag går in i 2024 med hopp och tillit. Hopp om att det kommande året bjuder på fler ljuspunkter och framgångar. Tillit till att vi, tillsammans i partnerskap och med modigt ledarskap, kommer att hitta lösningar på de utmaningar som vi ställs inför. 
 
Vi har gjort det sedan 1902 och vi kommer att göra det i 122 år till. Minst. Men vi kan inte göra skillnad utan dig. 
 
Från mig och hela Stockholms Handelskammare vill jag rikta ett stort och varmt tack för ditt engagemang. 
 
Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Andreas Hatzigeorgiou
vd, Stockholms Handelskammare

Publicerat december 21 2023