Energieffektivisering: Så minskar ni företagets elanvändning

Många företag kämpar med att dämpa sina energikostnader. Här hittar du som företagare tips på hur du kan energieffektivisera företaget och håller nere elanvändningen.
En mer effektiv elanvändning sänker inte bara elräkningen, utan det ger också ringar på vattnet i form av bättre inomhusmiljö och högre klimatprestanda.
En mer effektiv elanvändning sänker inte bara elräkningen, utan det ger också ringar på vattnet i form av bättre inomhusmiljö och högre klimatprestanda. Foto: Mostphotos

Energieffektivisering är ett effektivt verktyg för företag att hålla nere elkostnaderna. Om Sveriges totala elförbrukning minskas skulle elpriserna i Storstockholm och elprisområde 3 kunna halvera, enligt en färsk rapport från företaget Energiforsk.

–  Om vi skulle minska energianvändningen med så lite som fem procent i elområde 3 och 4 kan vi få ner elpriserna med 40 öre per kWh. Det skulle också minska risken att det uppstår en akut elbrist och att användare måste kopplas bort från elnätet, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

ANMÄL DIG TILL EVENTET: Energikrisen – hur ska Stockholm klara vintern?

Effektiv elanvändning för för företag

Det finns betydande vinster med energieffektivisering. En mer effektiv elanvändning sänker inte bara elräkningen, utan det ger också ringar på vattnet i form av bättre inomhusmiljö och högre klimatprestanda. Carl Bergkvist ger några handfasta råd hur företag kan tänka för att hålla nere elräkningarna redan nu.

 • Energikartläggning. Ett första steg som många företag kan göra är ett genomföra en energikartläggning eller prata med kommunens energirådgivare för att identifiera vilka åtgärder som är mest effektiva för just sin verksamhet.
   
 • Checklistor. Ta del av tips och checklistor från Energimyndigheten eller energiföretag för att komma i gång.
   
 • Mål. Skapa engagemang i hela företaget. Sätt upp tydliga mål för elanvändningen.
   
 • Beteendeförändring. Genom enkla beteendeförändringar kan företag snabbt få ner elförbrukningen och elräkningarna. Att släcka lampor, spara på värme och vatten och slå av datorer och andra apparater när de inte används är tre konkreta exempel.
   
 • Billiga åtgärder. Gör snabba och billiga åtgärder direkt som att se över belysningen. Att byta till LED-belysning och installera närvarostyrd belysning är två bra exempel för att få ner elanvändningen och sänka kostnaderna.

LÄS ÄVEN: Extrema elräkningar att vänta i vinter

– För många företag är läget akut redan i dag, så regeringens utlovade stöd för höga elpriser komma på plats så snart som möjligt, samtidigt som det behövs effektiva styrmedel som påskyndar energieffektiviseringen. Det kommer vi fortsätta jobba för, säger Carl Bergkvist.

Hur ska vi göra för att uppmuntra fler företag att genomföra energieffektiviseringar?

– För det första är det viktigt att upplysa företag att det finns betydande vinster med energieffektivisering. En mer effektiv elanvändning sänker inte bara elräkningen, utan det ger också ringar på vattnet i form av högre klimatprestanda. På lite längre sikt behöver politiken ta tag i frågan och leverera konkreta lösningar för att uppmuntra mer energieffektiva företag. Det kommer vi fortsätta jobba för¸ säger Carl Bergkvist.

LÄS ÄVEN: 13 förslag på åtgärder för svensk ekonomi