English en
Helena Velin är program- och nätverksansvarig på Stockholms Handelskammare. I höst lanserar hon sju nischade program för både talanger och ledare.
Helena Velin är program- och nätverksansvarig på Stockholms Handelskammare. I höst lanserar hon sju nischade program för både talanger och ledare.

Ett nätverksprogram framtidssäkrar din kompetens – och bygger nätverk

Vad innebär det att delta i ett nätverksprogram? Hur skapas den psykologiska trygghet som möjliggör unikt utbyte mellan deltagarna, och som fortsätter att ge utdelning långt efter programmets slut? Helena Velin, program- och nätverksansvarig på Stockholms Handelskammare, är expert på att skräddarsy grupper och program som tar både ledare och ambitiösa talanger in i framtiden.

Stockholms Handelskammare har just nu ansökan öppen för de sju nätverksprogram som startar under hösten. Fyra av programmen riktar sig till talanger som vill utvecklas och ta nästa steg i sin karriär inom kommunikation, stadsutveckling och HR, samt för framtidens ledare. De övriga tre programmen är utformade för ledare och chefer inom HR, stadsutveckling och för små och medelstora bolag.

– Ny kunskap, omvärldsbevakning direkt inifrån femton andra bolag och möjligheten att lyfta på luren för att bolla en idé eller utmaning med andra i samma bransch eller roll.

Så beskriver Helena Velin några av de stora vinsterna med att delta i ett nätverksprogram.

Byggande av tillit i gruppen

Att deltagarna knyter kontakter som de sedan har stor nytta av är ingen slump. Helena Velin har lång erfarenhet av att organisera och leda nätverk, senast från ledarskaps- och mentorsprogrammet Ruter Dam. För att skapa rätt förutsättningar för nätverksdeltagarna börjar allt med en ansökningsprocess.

– Ansökningsprocessen finns till för att Vi vill ha en väl sammansatt grupp med så bra spridning som möjligt, för att generera maximalt utbyte för deltagarna. Men också för att vi inför start kan få insikt om hur gruppen kommer se ut, vad deltagarna sitter med för utmaningar och förväntningar, säger Helena Velin.

Skräddarsydd kompetens och unika insikter

Basen i programmen är yrkesrelevant och aktuell kunskap, skräddarsydd för att möta de specifika frågeställningar som varje grupp står inför idag. Det kan handla om förändringsledning, aktuella branschstandarder inom stadsbyggnad eller affärsfokuserat HR-arbete. Under träffarna bjuds erfarna experter in för att dela sin expertis, vilket ger ett försprång till både individerna som deltar och bolagen de arbetar för.

– Om du har en anställd som är med i en av grupperna vet du att de får ny kunskap. Men de blir också stärkta i sitt självledarskap. De blir boostade i att ta nästa kliv i organisationen eller vara med och utveckla affären, vilket är en jättevinst, säger Helena och fortsätter:

– Som deltagare får du dessutom gratis omvärldsbevakning genom en inblick i 15 andra bolag. Dessutom har alla deltagare i gruppen sina respektive specialistkompetenser, vilket gör att om du har en specifik utmaning som du själv inte har svaret på är det lätt att ta hjälp och få någon annans perspektiv.

Framtidens ledarskap är hållbart

Världen och näringslivet förändras snabbt, och det ställs andra krav på ledare idag än för tjugo år sedan. Helena lyfter behovet för ledare att vara kommunikativa och att våga anamma ny teknik.

– Det är nog den viktigaste ledaregenskapen – att kunna anpassa dig och leda i konstant förändring. En annan utav mina favoritegenskaper hos ledare är mod. Du måste vara modig i att kunna fatta snabba beslut och i vissa fall svåra beslut. Våga gå före och vara innovativ.

Även i talangprogrammen för de som är relativt nya i sin karriär läggs viss tonvikt vid ledarskap, vid sidan om det programspecifika kunskapsinnehållet.

– Det känns viktigt att inspirera framtida ledare, speciellt då det finns rapporter som visar på att det är färre unga som är intresserade av en ledande roll i framtiden. Men chefsrollen kommer också med mycket möjligheter. Så det fokuserar vi en del på i Accelerate-programmen och i Young Visioneers, till exempel genom att prata om hållbart ledarskap och lyfta fram förebilder.

En tydlig process för utveckling

Det är processen och utformningen av programmen som gör att Stockholms Handelskammare kallar dem för nätverksprogram. Under programmets gång finns en tydlig utvecklingsprocess. De första träffarna handlar om att lära känna varandra.

– Men det handlar också om att vi på första träffen pratar en hel del om vilken riktning eller vilken förflyttning deltagarna vill göra under månaderna som vi ses. I slutet av programmet har vi en check på hur förflyttningen har gått, sätter en plan framåt och även ett starkt incitament för deltagarna att fortsätta hålla kontakten och stämma av med varandra hur utvecklingen går.

Efter programmets slut är deltagarna rustade med insikter och kunskap som gör att de bättre kan hantera sitt dagliga arbete och fortsätta utvecklas i sina roller. Men något som inte alla kompetenshöjande program ger är just det starka professionella nätverket som gynnar deltagarna även på längre sikt.

– Många av deltagarna fortsätter ha varandra i sitt nätverk även när träffarna är över. De hörs, delar idéer och delar med sig av när de drivit igenom något som de har pratat om under våra träffar. Då känner jag att vi har lyckats, avslutar Helena Velin.

Är du intresserad av att delta i ett av våra nätverksprogram? Kontakta Helena Velin:

Helena Velin

Helena Velin

Program- och nätverksansvarig 08-555 100 29 helena.velin@stockholmshandelskammare.se E-mail

Läs mer om programmen:

People & Culture – Accelerate

People & Culture – Executive

Urban Development – Accelerate

Urban Development – Executive

Leading an SME

Communications – Accelerate

Young Visioneers

Uppdaterat juni 19 2024 Publicerat juni 17 2024