English en
Silhouettes on concert

Evenemangsnäringens betydelse för Sverige

I en helt ny rapport har Stockholms Handelskammare tagit fram unika siffror för evenemangsnäringens totala bidrag till jobb och ekonomi i Sverige och i landets olika regioner.

Av analysen framgår att evenemangsnäringen sysselsätter totalt 123 000 människor över hela landet och bidrar med 84 miljarder kronor till ekonomin. Sektorn har haft det mycket svårt under pandemin men startar nu om när restriktionerna lättas.

– Evenemangen är i sig själva en stor näring, men det är också motorn i hela besöksnäringens ekosystem. Därför är värdet i att evenemangen drar igång igen otroligt stort och ger ringar på vattnet även för hotell, restauranger, detaljhandel och olika transporttjänster, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I en helt ny rapport genomlyser Stockholms Handelskammare den evenemangsnäring som vuxit till en samhällsekonomiskt tung svensk basnäring.

Idrottsevenemang, konserter, festivaler, kongresser, mässor och konferenser är några av de olika evenemang som bidrar med puls och upplevelser. Samtidigt är evenemangsnäringen också en stark jobbskapare, dels genom sin egen verksamhet, dels genom de spridningseffekter som evenemangen skapar i andra branscher som gynnas av att evenemangen lockar folk.

Av rapporten framgår att evenemangsnäringen, i ett normalläge, sysselsätter omkring 123 000 människor i Sverige. Ungefär 84 000 människor är direkt sysselsatta i evenemangsnäringen och cirka ytterligare 39 000 människor har sina jobb indirekt kopplade till näringen.

– Kartläggningen visar svart på vitt att evenemangsnäringen är betydligt större än vad man kan tro. När vi undersöker näringens totala ekonomiska ekosystem, för att få fram de samlade samhällsekonomiska effekterna, så visar siffrorna att evenemangsnäringen stor, utgör ett betydande inslag i näringslivet och fungerar som ett viktigt kugghjul för andra delar av samhällsekonomin, säger Stefan Westerberg.

Stockholms län är den enskilt största arbetsmarknaden inom evenemangsnäringen med cirka 45 000 sysselsatta, vilket motsvarar 36 procent av alla jobb i evenemangsnäringen. 17 procent av jobben inom – och i anslutning till – evenemangsnäringen återfinns i Västra Götalands län och i Skåne län hittar vi 12 procent av dessa jobb.

Länens andelar av sysselsatta varierar dock beroende på förekomsten av större lokala evenemang och arenor. Exempelvis har Blekinge något högre sysselsätt­ningstal än andra jämförbara län, primärt på grund av de direkta konsumtions­ effekterna. En viktig förklaring till detta är Sweden Rock, rockfestivalen utanför Sölvesborg, som drar åtskilliga besökare och genererar en omfattande konsum­tion i länet.

Sammantaget bidrar evenemangssektorn med 84 miljarder kronor, motsvarande cirka 1,7 procent av BNP, till samhällsekonomin. Av dessa lokaliseras nästan 35 miljarder till företag verksamma i Stockholm.

– Evenemangsnäringen är stark i städerna och utgör en naturlig del av stadens puls, men det är märkbart att näringen skapar jobb och tillväxt i alla Sveriges hörn. Det finns också gott om exempel på att enskilda evenemang på relativt små orter kan locka till sig väldigt många besökare, exempelvis Dansbandsveckan i Malung och Classic Car Week i Rättvik. Det genererar konsumtion i form av mat, boende och andra inköp och har givetvis en stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden och ekonomin, säger Stefan Westerberg.

Pandemin och restriktionerna har fått till effekt att betydande delar av sektorn stått stilla i över ett. år. Nu när vaccineringarna pågår, smittkurvorna gått ned och restriktionerna börjar lättas så påbörjas evenemangsnäringens upprustning.

– Det är företag som verkligen på den djupaste botten man kan föreställa sig och resan upp till ytan kräver förståelse från politiken. Det är uppenbart att uppskjutna skatter inte kan betalas tillbaka i det här läget, utan det behövs avsevärt mer tid. Det krävs även en öppenhet för uthållighet i stödåtgärder så att dessa inte fasas ut för snabbt och orsakar ytterligare problem för en redan utsatt bransch som är betydelsefull även för andra branscher, säger Stefan Westerberg.

Ta del av rapporten

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juli 2 2021