English en
Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS, om SAS framtid på Arlandadagen 2021.
Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS, om SAS framtid på Arlandadagen 2021.

Experter: Så arbetar flygbranschen för en grön omställning

På Arlandadagen 2021 samlades experter för att diskutera utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport och flygbranschens omställning till en hållbar framtid. – Vi kommer att visa världen att vi kan göra omställningen till en mycket hållbar framtid, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

På Arlandadagen 2021, som arrangerades i ett samarbete mellan Stockholms Handelskammare och Airport City Stockholm den 11 november, diskuterades flygets framtid. På plats var företag, myndigheter och organisationer som både påverkar – och påverkas av – utvecklingen kring Stockholm Arlanda Airport för att ge sin syn på framtiden.

– Framtiden för SAS ser bra ut. Marknaden förändras och vi måste anpassa oss efter den. Under pandemin har vi sett förändringar i kundbeteende, bland annat har vi sett att affärsresandet kommer att bli mindre viktigt medan fritidsresandet kommer att bli mer viktigt. Vi måste vara där och möta de behoven. När vi väl är där kommer vi att se att framtiden ser ljus ut, säger Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.

SAS vill växa och bli mer relevant

Han påtalar att SAS är ett tävlingsinriktat företag med målet att växa och bli ännu mer relevanta för Sverige och Skandinavien.

– För att nå dit behöver vi hjälp från beslutsfattare. Vi har alla en roll att spela. I Europa höjer regeringar skatter och avgifter kopplade till flygbranschen. Om vi vill att den här delen av kritisk infrastruktur ska fortsätta vara närvarande och bli mer relevant är det inte särskilt hjälpsamt, säger Anko van der Werff.

Han tror att flygresandet kommer att öka och att SAS kommer att överbrygga de utmaningar som finns, inte minst de som är kopplade till hållbarhet.

– Vi kommer att visa världen att vi kan göra omställningen till en mycket hållbar framtid, SAS tar verkligen täten där. När vi nått dit kommer vi åter bli sedda som en del av den kritiska infrastrukturen, en del av näringslivet och så klart vara avgörande för Skandinaviens styrka. Jag är ännu väldigt mycket ”glaset är halvfullt” i synen på framtiden, säger Anko van der Werff.

Storskalig produktion av hållbart flygbränsle

Under Arlandadagen 2021 stod bland annat den gröna omställningen för flygbranschen i fokus. Flera aktörer lyfte hur de arbetar med hållbar utveckling, däribland Lars Andersen Resare, hållbarhetschef för SAS. Tillsammans med Vattenfall, Shell och LanzaTech undersöker SAS möjligheten för att skapa en storskalig produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle, även kallat för elektrobränsle, i Sverige.

Elektrobränslet ska produceras av fossilfri el och återvunnen koldioxid. Om fem år är tanken att produktionsanläggningen, som är planerad att ligga nära Forsmark, ska vara i bruk.

– Lite beroende på hur effektiva processerna blir kommer utsläppen att kunna reduceras med upp till 90 procent. Det kommer att bli en betydande förbättring jämfört med de fossila bränslen vi använder i dag, säger Lars Andersen Resare, och fortsätter:

– Redan i dag flyger vi på 0,8 procent förnybart bränsle.

Samarbete som en väg framåt

Även det svenska inrikesflygbolaget BRA har fokus på hållbarhet. Ulrika Matsgård, vd för BRA, berättar att de ser samarbeten som en av vägarna framåt gällande den gröna omställningen.

– Det är helt avgörande om vi ska nå den stora effekten för den stora globala uppvärmningen. Vi måste göra detta tillsammans. Vi tittar överallt vad gäller samarbeten, på alla som ligger i framkant när det gäller hållbarhet, säger Ulrika Matsgård.

BRA har även adderat flera ATR 72-600, klimateffektiva propellerflygplan, till sin flygplansflotta.

– Det är det regionalflygplan i världen som är mest bränslesnålt. När vi växlar från jetplan till de här propellerflygplanen minskar vi bränsleförbrukningen med 40 procent och sedan ska vi fylla dem med bättre bränsle, säger Ulrika Matsgård.

Enligt prognoser från The International Air Transport Association, IATA, väntas flyget i slutet av 2023 att ha återgått till 2019 års nivåer.

– Men det finns en hel del osäkerheter. Det beror på vad som händer med pandemin och vad regeringarna beslutar. Vi ser gärna att regeringarna jobbar tillsammans och harmoniserar reglerna, något vi sett i en ökad grad nu. Vi hoppas att det fortsätter. Jag tror att flyget globalt kommer att fortsätta öka men vi måste lösa hur vi gör det på ett hållbart sätt, säger Catrin Mattsson, områdeschef för IATA Norden och Baltikum.

Hållbara transporter till Stockholm Arlanda Airport

Det är inte bara i luften som utsläppen sker. Max Hirsh, professor, vd för Airport City Academy och globalt ledande expert på utveckling av flygplatsstäder, säger att en stor del av utsläppen som flygplatser genererar skapas på marken.

– Mycket fokus ligger på flygplanen och bytet till hållbart bränsle. Men själva flygplatsen är en bra startpunkt för hur vi kan minska flygplatsverksamhetens klimatavtryck och starta hållbara projekt, säger Max Hirsh, och fortsätter:

– Tio procent av koldioxidutsläppen kommer från hur människor reser till flygplatsen. Vill du vara en hållbar flygplats måste du ge människor hållbara transportmöjligheter för att ta sig dit.

Under Arlandadagen 2021 lyfte Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen i Sigtuna, just behovet av investeringar i infrastrukturen runt Stockholm Arlanda Airport.

– Arlanda är oerhört viktig för både Sigtuna kommun och Stockholms kommun. Man behöver komma ihåg att Arlanda är en arbetsplats som innan pandemin sysselsatte runt 25 000 anställda som varje dag behöver ta sig till och från jobbet, säger Olov Holst, och fortsätter:

– Den viktigaste frågan är att regeringen och staten, via Trafikverket och andra aktörer, måste gå in och göra nödvändiga investeringar i infrastrukturen runt Arlanda. Annars kommer det att bli kapacitetsproppar, något vi såg redan innan pandemin.

Fakta: Arlandadagen 2021

 • Arlandadagen 2021 arrangerades den 11 november i samarbete mellan Stockholms Handelskammare och Airport City Stockholm. 
 •  Arlandadagen är en årligt återkommande mötesplats för näringsliv, politik och andra nyckelaktörer om Arlandaregionens utveckling.

Medverkande talare på Arlandadagen 2021:

 • Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.
 • Anko van der Werff, vd och koncernchef för SAS.
 • Max Hirsh, professor och vd för Airport City Academy.
 • Catrin Mattsson, områdeschef för IATA Norden och Baltikum.
 • Jonas Abrahamsson, vd för Swedavia.
 • Ulrika Matsgård, vd för BRA.
 • Lars Andersen Resare, hållbarhetschef för SAS.
 • Dieter Sand, vd för Arlandastad Group.
 • Jennie Claesson, vd för Airport City Stockholm.
 • Olov Holst, (M) kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.
 • Minou Sadeghpour, stabschef i Sigtuna kommun.
 • Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.
 • Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län. 

Kommande event på Stockholms Handelskammare

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat november 12 2021