English en
Under seminariet ”Vägen mot en cykelstad” samlades politiker, företag och experter för att diskutera hur Stockholms cykelnät kan utvecklas. Foto: Daniel Ivarsson
Under seminariet ”Vägen mot en cykelstad” samlades politiker, företag och experter för att diskutera hur Stockholms cykelnät kan utvecklas. Foto: Daniel Ivarsson

Experterna: Så behöver Stockholm utvecklas som cykelstad

Hur kan Stockholm bli en bättre cykelstad – både vad gäller infrastruktur och när det kommer till att få fler människor att hoppa upp i cykelsadeln? Det diskuterades under Stockholms Handelskammares seminarium ”Vägen mot en cykelstad”.

Stockholms Handelskammare har tittat närmare på hur det är att cykla i Stockholm. Genom att jämföra unik cykeldata med befintliga cykelbanor är det nu möjligt att se exakt var cykelbanenätet har hål behöver byggas ihop. Resultatet presenterades under seminariet i rapporten ”The Road to Becoming a Cycling City”.

Seminariets huvudtalare, Lucas Harms, vd för Dutch Cycling Embassy, berättade om Nederländernas arbete med att utveckla cykelinfrastrukturen och gjorde några medskick kring hur Stockholm och Sverige kan bli mer cykelvänliga.

– Den första av lärdomar är att börja smått. Börja jobba med provisoriska lösningar och mindre åtgärder, för små förändringar kan öka flödet för cyklister med färre stopp och mindre farliga passager där cyklisterna tvingas ut bland bilarna, sa Lucas Harms och fortsatte:

– Utöver att arbeta smått är att samtidigt tänka stort med slutmålet att koppla samman cykelbanorna till ett sammanhängande cykelnät. I många städer ser vi öar av perfekta cykelbanor, men de är inte sammanlänkade med varandra. Något gör att människor drar sig för att cykla. Oftast är det vägkorsningar som missas, så det är smart att börja koppla samman cykelnätet vid några av de allra otäckaste korsningarna.

Företagens medskick till politiken

Under det efterföljande panelsamtalet medverkade flera företagsföreträdare. Jonatan Schwamberg, vd på Velove, Hanna Mossfeldt, fastighetschef på AMF, Viktor Olejnik, Country Manager Sweden på Voi och Mikael Klingberg, vd på MOVS lyfte sina olika perspektiv på Stockholms cykelinfrastruktur.

– Om antalet elsparkcyklar begränsas behöver man även begränsa antalet operatörer genom att göra en upphandling, sa Viktor Olejnik på Voi.

AMF bygger, utvecklar och hyr ut kontor och är engagerade i mobilitetsfrågor. Deras medskick blev att arbetet för att förbättra logistiken, både under och ovan jord behöver fortsätta.

– Om vi kan hjälpa till att få ner en del av varulogistiken under mark, skapar det bättre utrymme för cyklister och elmopdister och sparkcyklister och alla andra typer av fordon som ska färdas på vägen. Vi behöver också bredda cykelbanorna och förbättra logistiken generellt, sa Hanna Mossfeldt på AMF.

Veloves vd, Jonatan Schwamberg, tryckte på att det krävs mer handling och snabbare verkställande från beslutsfattarna i huvudstadsregionen för att få ett utbyggt cykelnät verkligen ska komma på plats.

– Jag tror att vi behöver öka trycket i exekveringen, och då måste vi gå tillbaka till kärnan kring varför vi arbetar för att öka cykelanvändandet i staden. Vi behöver överge idéen om att elbilar är fossilfria, för det är de inte. Vi producerar fordonet och nordisk elmix är inte alls fossilfri, sa Jonatan Schwamberg.

Att möjliggöra vintercykling var något som MOVS vd lyfte i sitt medskick till de regionala politikerna.

– Listan är lång, men en sak som vi behöver lyfta ytterligare är det faktum att väldigt många i Sverige är oroliga för cykling vintertid. När cykelsäsongen känns kort drar sig människor från att investera i en elcykel eller elmoped. Här finnes en möjlighet för Stockholm Stad att satsa på att profilera sig som en riktigt bra vintercykelstad, så att också konsumenterna ser det och fortsätter att nyttja cykeln under vintertid. För det fungerar jättebra med elcykel året om, sa Mikael Klingberg.

Behov av gemensam plattform

Vid seminariet medverkade även Stockholm Stads trafikborgarråd, Lars Strömgren (MP). Han såg behovet av att hitta en gemensam plattform för att kunna ta Stockholm som cykelstadtill nästa nivå.

– När bilsamhället byggdes gick det snabbt. Det byggdes mycket genom improvisation och likadant behöver vi tänka när det gäller at bygga ut cykelinfrastrukturen. Vi behöver improvisera, våga testa och utveckla en cykelkultur som också tar hänsyn till detta. Det finns i dag en avsaknad av mobilitetsforum där vi kan hitta sätt att samverka – både vad gäller system, kultur, behov och förväntningar, och det är något som jag efterlyser, sa Lars Strömgren.

Stockholms Handelskammare är redan på bollen och kommer under hösten 2023 att bjuda in till samverkan mellan politiker, företagsrepresentanter och akademien genom initiativet ”En stad i rörelse”. Mer information om initiativet kommer att presenteras på stockholmshandelskammare.se efter sommaren.

Uppdaterat juli 4 2023 Publicerat juni 16 2023