Experterna: Så kan ledarskapet i olika sektorer dra nytta av varandra

Behövs olika ledarstilar inom näringslivet och den offentliga sektorn? Under vårt seminarium ”Ledarskap – likheter och olikheter mellan sektorer” bjöds det på spännande insikter från flera experter med lång erfarenhet av ledarskap inom olika sektorer. Dessutom lyftes intressanta forskningsresultat på området.
I seminariet "Ledarskap – likheter och olikheter" medverkar flera experter med stor erfarenhet av ledarskap inom olika branscher. Foto: Damir Licina
I seminariet "Ledarskap – likheter och olikheter" medverkar flera experter med stor erfarenhet av ledarskap inom olika branscher. Foto: Damir Licina

En central del av den svenska samhällsmodellen har alltid varit samverkan och delat ansvar mellan de olika delarna av samhället. Filosofin återfinns tydligt inom arbetsmarknadspolitiken, bostadssektorn och, numera, i stora delar av välfärdssystemet.

Men hur kan ledarskapet i de olika sektorerna dra nytta av varandra för att fortsätta att utveckla Sverige och våra städer? Kräver ledarskapet i en kommersiell företagsmiljö olika kompetenser än ledarskapet inom den offentliga sektorn?

Svaren får du i seminariet här nedan.