English en
Utmaningar som utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), Business Swedens vd Jan Larsson och Swedish Chambers Internationals ordförande Andreas Hatzigeorgiou ser för svenska företag på en global marknad.
Utmaningar som utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), Business Swedens vd Jan Larsson och Swedish Chambers Internationals ordförande Andreas Hatzigeorgiou ser för svenska företag på en global marknad.

Fem insikter från Global Business Climate Survey 2022

Mod, komplexitet och navigeringsförmåga är några av de utmaningar som utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), Business Swedens vd Jan Larsson och Swedish Chambers Internationals ordförande Andreas Hatzigeorgiou ser för svenska företag på en global marknad. Det visar rapporten Global Business Climate Survey 2022.

Hur upplever svenska företag som är verksamma på den globala marknaden affärsklimatet? Vilka förväntningar har de på framtiden? Det undersöker Business Sweden, Swedish Chambers International (SCI) och Sveriges ambassader och konsulat varje år.

Fem insikter från Global Business Climate Survey 2022:

Global Business Climate Survey 2022 undersöker svenska företag utomlands
Global Business Climate Survey 2022 undersöker svenska företag utomlands

1. Förbättrad syn på affärsklimat 

Majoriteten av marknaderna i Amerika, Västeuropa och MEA+ (Mellanöstern och Afrika) har fått en förbättrad, eller oförändrad, syn på affärsklimatet, jämfört med undersökningens resultat från 2021.

APAC (Asien och Stillahavsregionen) är den region där synen på affärsklimatet skiljer sig mest mellan marknaderna och visar på sämre utsikter och mindre optimistiska känslor i Kina och Hongkong. 
 
2. Lönsamhet bland svenska företag utomlands 

En majoritet av de svarande företagen uppger att de var lönsamma under 2021. Den största andelen lönsamma resultat rapporterades av företag som är verksamma i Västeuropa.

Svenska företag i Kina och Hongkong har, trots pessimistisk syn på affärsklimatet, visat på lönsamma ekonomiska resultat 2021.  
 
3. Majoritet planerar att öka investeringar 

55 procent av svenska företag i undersökningen uppger att de planerar att öka sina investeringar under de kommande tolv månaderna, vilket visar på en försiktig optimism.

Högst andel företag som uppger planerade investeringsökningar återfinns i Brasilien och Storbritannien. 
 
4. Varumärket Sverige är starkt  

60 procent av de svarande företagen uppger att varumärket Sverige är fördelaktigt för deras verksamheter utomlands. Företag i Mellanöstern och Afrika, MEA+-regionen, har den högsta andelen svarande som betonar vikten av Sverige som varumärke för sina affärsmässiga framgångar.

Också i Västeuropa och Asien och Stillahavsregionen (APAC) är varumärket Sverige en viktig framgångsfaktor.  
 
5. Hållbarhet – en viktig faktor för kunder globalt  

Omkring 40 procent av svenska företag utomlands – en ökande andel jämfört med tidigare års undersökningar – anger att deras kunder väger in miljöaspekter innan de köper en produkt eller tjänst. Det finns dock regionala skillnader i svaren.

Se presentationen av Global Business Climate Survey 2022

Rapporten presenteras i Stockholms Handelskammares lokaler onsdag den 31 augusti. 

Läs mer om eventet här.

Fakta: Global Business Climate Survey

  • Genomförs på årsbasis i ett samarbete mellan Business Sweden, Swedish Chambers International (SCI) och Sveriges ambassader och konsulat.  
  • Totalt har över 1 600 representanter på C-nivå för svenska företag deltagit i årets undersökning. 
  • De svarande företagen täcker 22 marknader i Västeuropa, APAC, MEA+ och Amerika.   
  • Undersökningen genomfördes första gången 2020 och fångar perspektiv, erfarenheter och insikter från svenska företagsledare utomlands.  
Uppdaterat september 4 2023 Publicerat augusti 31 2022