English en
Carl Armfelt, förvaltare på TIN Fonder, Siam Choudhury, vd på Pliance, Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring och Cecilia Repinski, vd på Green Assets Wallet på seminarium om finanssektorn på Stockholms Handelskammare..
Från vänster: Carl Armfelt, förvaltare på TIN Fonder, Siam Choudhury, vd på Pliance, Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring och Cecilia Repinski, vd på Green Assets Wallet.

Finansbolagen: Prioritera frågan om kompetensförsörjning

Lagstiftningen, kompetensförsörjningen, bostadsmarknaden och utbildningarna – det är fyra områden som måste förbättras för att säkra Stockholms framtida finanssektor. – För att nå dit krävs en bättre samverkan mellan näringslivet och samhällets aktörer, säger Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring.

I Stockholm finns just nu över 400 nya finansbolag som tillsammans med redan etablerade aktörer bidrar till att göra huvudstaden till Sveriges finanscentrum. Vilka utmaningar möter de nya finansbolagen i Stockholm? Vilka förändringar behöver de från myndighets- och politikerhåll för att säkerställa tillväxten och utvecklingen för den viktiga sektorn?

De två frågorna stod i fokus under Stockholms Handelskammares seminarium ”Framtidens finanssektor – är hindren för stora för nya bolag?” som arrangerades tisdag den 30 november.

Där träffades representanter från finansbolag, Finansinspektionen och Liberalerna och Centerpartiet.

– Vi behöver en mer förutsägbar, lättförståelig och regulatorisk omgivning för nya fintechaktörer. Vi behöver en lagstiftning som gör det lättare för mindre aktörer att bli bärkraftiga eftersom i dag är många av fördelarna på de etablerade aktörernas sida. Vi behöver också förbättra kompetensförsörjningen till fintechsektorn, både i form av att uppmuntra personer att göra rätt studieval, men även genom att säkerställa att det finns bostäder för de rekryteringar som vi tar in till Stockholm, säger Caroline Farberger, vd för ICA Försäkring, och fortsätter:

– För att nå dit krävs en bättre samverkan mellan näringslivet och samhällets aktörer. Vi behöver en bättre gemensam samverkan. Vi på ICA arbetar totalt sett gärna i nära dialog med politiker och samhället för att gemensamt förstå vilka förutsättningar vi behöver för att få ett mer bärkraftigt entreprenörskap. Det är något vi brinner för på ICA.

LÄS MER: Företagen: Det här krävs för att Stockholm ska bli digitalt ledande

Finansinspektionen: ”Vi svarar och vägleder gärna”

Flera av de medverkande företagen lyfte att de upplever utmaningar kopplat till regelverken som omger finansbolagen.

– Vi gör det inte komplicerat på pin kiv utan vi vill att det ska vara en lätt process för alla. Man måste prata med oss. Det går inte att ställa fel frågor, säger Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Finansinspektionen.

Han uppmuntrar företag att ta kontakt med Finansinpektionen vid frågor och betonar att det är en fördel om man innan har försökt att sätta sig in i regelverket i förväg. 

– Vi svarar och vägleder gärna. Eftersom vi är en oberoende tillsynsmyndighet arbetar vi inte med rådgivning, men vi vägleder som sagt gärna. Jag vill uppmuntra till att man ska göra sin hemläxa. Vi kan bara svara på de frågor som vi får. Ju bättre underlag vi får, desto bättre svar kommer man att få, säger Per Nordkvist.

Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Finansinspektionen och Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.
Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Finansinspektionen och Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Mats Persson: ”Går det bra för Stockholm går det bra för hela Sverige”

Från politiskt håll ser Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna och Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet, att flera förändringar behöver göras för att underlätta för de nya aktörerna inom Stockholms finanssektor.

– För det första vill vi se till att Finansinspektionen får ett nytt uppdrag så att de fokuserar på att det ska vara lätt att göra rätt. För det andra behöver man göra något åt de skärpta kreditrestriktioner som finns för bostäder, de skärpta amorteringskraven samt bolånetaket som slår orimligt hårt mot människor som flyttar till Stockholm, säger Mats Persson, och fortsätter:

– För det tredje behöver man satsa väldigt mycket på skolorna och sätta särskilt fokus på matematik. Med den tekniska utveckling som sker nu kommer vi att behöva många fler ungdomar som kan matematik och som kan vara en del av den tekniska utvecklingen. Det viktigaste är inte vilket parti som gör det utan att det blir av.

Är det här en viktig fråga för Liberalerna?

– Det är en väldigt viktig fråga för oss. Stockholm är den största ekonomin i Sverige. Går det bra för Stockholm går det bra för hela Sverige, säger Mats Persson.

Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson på Centerpartiet och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson på Liberalerna på seminarium om finanssektorn på Stockholms Handelskammare.
Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson på Centerpartiet och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson på Liberalerna.

Martin Ådahl: ”Fintechbranschen kan vara en motor”

Martin Ådahl påtalar vikten av kompetensförsörjning för Stockholm för att fintechsektorn ska kunna fortsätta utvecklas.

– De nya medborgarskapen kan bli besvärliga för att man vill behålla kompetens som är engelskspråkig i Sverige. Vi måste tänka på hur vi kan locka hit kompetensen, att vi inte straffbeskattar bort den och att vi kan behålla den, säger Martin Ådahl.

LÄS MER: Åtgärderna som krävs för att lösa bristen på arbetskraft i Stockholm

Han vill också se större satsningar på skolor som kan locka internationella studenter men även på att satsa på utbildningar som leder till jobb inom fintechbranschen.

– Alla personer som kommit in och förnyat den här branschen har antingen varit på insidan av de nätverk som man blir en del av om man gått på vissa skolor, eller så har de slitit enormt hårt för att bryta igenom barriären och bli en del av nätverken. Vi måste göra det senare enklare genom att plocka upp talanger i förorten som är begåvade inom matematik eller teknik, som är entreprenörsorienterade och som skulle kunna blomma ut i den här branschen, säger Martin Ådahl.

Han förklarar att finansbranschen i Stockholm har en viss koppling till Centerpartiets fokusfrågor inför valet 2022.

– Våra prioriteringar är att få till klimatomställningen, att få arbetslösa in i jobb i växande företag, att få Sverige att växa med landsbygden och att stävja problemen med kriminalitet i förorterna. Det är stora prioriteringar som vi måste ha inom politiken, men ibland kan fintechbranschen och Stockholm som finanscenter vara en enorm motor för det, säger Martin Ådahl och fortsätter:

– Fintechbranschen kan vara en motor för investeringar för klimatet, för att skapa nya jobb och för att öka produktiviteten och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Det är inte vår största prioritering, men det kan vara en viktig pusselbit för att Sverige ska kunna vara så bra som vi vill inom det här området.

Medverkande på seminariet:

Cecilia Repinski, vd, Green Assets Wallet
Carl Armfelt, förvaltare, TIN Fonder
Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring
Siam Choudhury, vd, Pliance
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna
Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
Per Nordkvist, biträdande områdeschef, Finansinspektionen

Moderator: Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare

 

Kommande event på Stockholms Handelskammare

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat november 30 2021