English en
Sara Övreby på Google Sverige, Martin von Arronet på Electrolux, Carl Jeding på Ericsson och Mårten Lundberg på Tre Sverige deltog på Stockholms Handelskammares seminarium om digitalisering under som modererades av Daniella Waldfogel.
Från vänster: Mårten Lundberg, Tre Sverige, Carl Jeding, Ericsson, Martin von Arronet, Electrolux och Sara Övreby, Google Sverige deltog på Stockholms Handelskammares seminarium om digitalisering under som modererades av Daniella Waldfogel.

Företagen: Det här krävs för att Stockholm ska bli digitalt ledande

Vad borde politiker fokusera på för att Stockholm ska kunna ta täten vad gäller digitalisering? Det lyfte representanter från bland annat Google Sverige, Electrolux, Ericsson och Tre Sverige under ett lunchseminarium. – Ge oss ett tydligt ramverk, säger tech-investeraren Aurore Belfrage, en av talarna.

Stockholm har historiskt sett legat i framkant vad gäller telekommunikation och internetanvändning. Men i dag har huvudstaden halkat efter flera andra städer. Fredagen den 19 november arrangerade Stockholms Handelskammares seminariet ”Hur ska Stockholm (återigen) ta täten i digitaliseringsracet?”.

På seminariet medverkade representanter från Google Sverige, Electrolux, Ericsson och Tre Sverige samt tech-investeraren Aurore Belfrage för att diskutera vad som krävs för att Stockholm återigen ska ta täten inom digitalisering. Seminariet modererades av Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Medskick från de medverkande till svenska politiker för att Stockholm ska kunna bli digitalt ledande:

”Det måste bli ett brett intresse bland politiker”
Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige:

– Dels är det att man måste vara mer engagerad på EU-nivå. Sverige tycker väldigt bra saker i majoriteten av fallen. Man vill rätt saker och har en bra inställning, men man tar ingen plats. Man pratade om att vi måste ta en annan roll och ett annat ledarskap efter Brexit men det har inte materialiserat sig. Det ledarskapet finns det behov av, och önskemål om, bland många länder i EU. Det är en sak som behövs – att vara lite modigare och agera mer.
Vi tittar på nu att våra produkter inte missbrukas och inte komprometterar valet och valsäkerheten. Det andra vi tittar på är: vad är det bra man kan göra med teknik? Där ser vi att vi har en digitaliseringsminister och vi har vissa som är intresserade av digitala frågor eller digital teknik. Men det måste bli ett brett intresse bland politiker. Därför tittar vi på hur vi kan locka och pocka för att förklara vad som är potentialen inom jordbruket, inom vården eller de sektorer där det digitala skulle kunna komma till väldigt mycket nytta. På så sätt kan vi levandegöra det och möjliggöra att fler engagerar sig.

”Frågan borde vara något som alla partier kan komma samman kring.”
Martin von Arronet, Senior Vice President Corporate Communications på Electrolux:

– Vi vet att valet nästa år har sin egen dynamik och att den här frågan kanske inte kommer att dra flest röster. Samtidigt är den framåtlutad och andas positivism. Frågan borde vara något som alla partier kan komma samman kring. Den är superviktigt och förmodligen ett område där man borde kunna göra väldigt mycket mer, just för att det inte finns konfrontationer inom det området. Jag tycker att man borde prata mer om de frågorna.
Om man tittar rent krasst, valår eller inte, är utmaningen för företag att hitta människor med kompetens. Vi söker med ljus och lykta. Vårt huvudkontor har blivit vårt centrum för allt som är it-relaterat världen över. Du vill inte ha sex olika centrum, du vill göra det på ett ställe och sedan applicera det överallt. Det betyder att vi måste hitta de här människorna i Stockholm eller så får vi de till Sverige från någon annanstans, eller så jobbar de på distans mot Sverige. Det är utmanande att rekrytera.

”Utbildningssystemet skulle behöva förändras.”
Carl Jeding, Director of Government and Industry Relations på Ericsson: 

– Gällande 5G ligger Stockholm och Sverige ett par tre år efter Sydkorea och USA och det är jättebekymmersamt. Inte i första hand för telekomsektorn, även om det också är ett problem, men för dem som ska konkurrera med koreanska och amerikanska företag.
För att komma tillbaka till det vi diskuterade om digitalisering av industrin och näringslivet: svensk politik har varit jätteduktig på att driva individdigitaliseringen med allt från hem-pc-reformen och framåt, men har inte varit lika aktiv för att hjälpa små och medelstora företag att digitalisera det de gör. Där finns en uppenbar lucka för något politiskt parti att kliva in och säga: ”Vi är de som är bäst på att stötta digitaliseringen av svenska företag så att de blir konkurrenskraftiga och miljövänliga”.
Det tredje är kompetensförsörjningen. Ericssons behov av ingenjörer är så stort att även om vi sög upp varenda ingenjör som kom ut från svenska universitet skulle inte det räcka. Vi behöver vara bra som stad på att attrahera de bästa från hela världen. Utbildningssystemet skulle behöva förändras så att man utbildar för den efterfrågan som finns på Stockholms arbetsmarknad.

”Vi behöver ett digitalt ledarskap.”
Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör, Tre Sverige:

– Vi ser behov av samordning och krav från myndigheter. Att man inte har koll på vad de olika myndigheterna sammantaget gör ger oss en väldigt tuff situation med alla regelverk som ska in. Det kommer att komma ännu mer med taxonomi från EU och så vidare som måste hanteras. Man har lämnat telekommarknaden 2015 eftersom man tycker att det fungerar, men man behöver se över samordningen där. Man behöver skjuta till lite pengar till innovativa projekt inom offentlig sektor. Vi ser att bredbandsutbyggnaden har fått 20 miljarder sedan 2000. Mobiltäckningen har fått 600 miljoner och där behöver man titta på att skjuta till mer.
Men det sista är det politiska ledarskapet. Det kommer säkert att vara helt andra frågor som är dominerande i valet, tyvärr. Det som har byggt det här landet är duktiga företag och hög kompetens bland utbildningssektorn och svenskarna gement.
Vi har gått från en statsminister som Carl Bildt som skickade ett e-mail till Bill Clinton, det första i världen som skickats mellan två regeringschefer, till någon som inte tycker att det är så kul att handla online. Vi skulle behöva någon som träder fram och visar på att det här är jätteviktiga frågor. Vi behöver ett digitalt ledarskap.

Aurore Belfrage på Stockholms Handelskammares seminarium "Hur ska Stockholm (återigen) ta täten i digitaliseringsracet?"
Aurore Belfrage, tech-investerare med Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

”Ge oss ett ramverk och ge oss ett koldioxidpris så att vi vet vad den verkliga kostnaden är.”
Aurore Belfrage, tech-investerare:

– Jag tror på reglering. Det är jättefarligt att prata om reglering för då blir man direkt satt i ett fack där man blir ifrågasatt om man är företagarfientlig. Nej, jag är absolut inte företagarfientlig. Jag tror på att sätta ett tydligt ramverk eftersom det är det bästa och enklaste sättet för företag att få veta vad förutsättningarna är. Tittar man på det ur ett politiker- och marknadsperspektiv är det ett historiskt misslyckande från marknaden att vi inte har prissatt koldioxid. Och det gäller inte bara koldioxid men det blir verkligen ett exempel här när det gäller klimatet. Vi kommer att leverera två rapporter i närtid, den ena handlar om digitalisering och hur Sverige står sig i omvärlden. Den andra handlar om hur vi kan sätta ett koldioxidpris och vi som bolag redan i dag kan sätta ett internt koldioxidpris?
Det är gränsöverskridande vårdslöshet att som styrelse och ledningsgrupp ta sig an en ny marknad, eller en ny innovation, utan att ha satt ett koldioxidpris på det eftersom då vet du inte den riktiga kostnaden. Det skulle vara min stora uppmaning till politikerna: ge oss ett ramverk och ge oss ett koldioxidpris så att vi vet vad den verkliga kostnaden är.

Kommande event på Stockholms Handelskammare

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat november 19 2021