English en
Förhandsvisningen av filmen Bullets.
I samband med förhandsvisningen av filmen ”Bullets” i november 2022, deltog bland annat Karin Götblad från Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA), kriminolog Amir Rostami, samt företagsrepresentanter i ett panelsamtal. Foto: Karin Emauelli

Företagen vill se ökat samarbeta för att minska våld och otrygghet

Företagen ser mycket allvarligt på utvecklingen med antal skjutningar i Stockholmsområdet. Att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng är något som hela samhället måste engageras i.

Under 2022 skedde 388 skjutningar, varav 126 i Stockholmsområdet. Under slutet av året accelererade utvecklingen, och bara sedan juldagen 2022 har det fram tills i dag förekommit nio skjutningar i Stockholmsregionen. 

Ökningen är tydligt avgränsad till unga män i kriminella miljöer, i de utsatta områdena, men kriminaliteten drabbar alla i samhället. Trygghet och säkerhet är en av de viktigaste frågorna för företag i Stockholms- och Uppsalaregionen. 84 procent av företagen tycker att utvecklingen på området går åt fel håll, enligt Stockholms Handelskammares egen mätning, Status Sthlm, från hösten 2022. 
 
”Det är angeläget att arbeta för att minska nyrekryteringen till kriminella gäng”, skriver Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

LÄS ÄVEN: Polisexperten: Så kan brottslighet minskas genom samarbete

”Tidigare insatser och bättre koordinering krävs”

Stockholms Handelskammare arbetar aktivt med frågan om hur samhället kan bli bättre rustat för att motverka nyrekrytering till kriminella gäng. Strax före jul arrangerade handelskammaren ett öppet samtal tillsammans med Fryshuset – i samband med visning av filmen ”Bullets” – om rekrytering till kriminella gäng i Järvaområdet. I samtalet deltog bland annat Karin Götblad från Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA), kriminolog Amir Rostami, samt företagsrepresentanter. Frågan ställdes om vilken roll näringslivet kan ta i kampen mot gängkriminalitet och annan brottslighet. 
 
– En slutsats från panelsamtalet är att engagemanget finns men det behövs tidigare insatser, bättre koordinering bland samhällsaktörerna och utvärdering av de insatser som redan görs, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

LÄS ÄVEN: ”Spåra vapen för att lösa brott snabbare”

Fastighetsägare påverkas av brottsligheten

Fastighetsägare påverkas i hög grad av brottsligheten och den ökade otryggheten. Sven Stork, vd på Castellum i Region Stockholm, pekar på behovet av samarbete mellan samhällets aktörer. 

– För att komma åt den brottslighet som leder fram till den stora otryggheten så tror jag att vi ibland måste ta till ett större grepp. När det handlar om stadsdelar så blir samarbete en nyckelfråga. Där måste fastighetsägare tillsammans med kommun, stadsdelsnämnder, polis och socialtjänst hitta former tillsammans, som man inte riktigt är van vid idag. Det är nyckeln till framgång, säger Sven Stork på Castellum.

Stockholms Handelskammare kommer under våren 2023 att anordna seminarium och aktiviteter med fokus på trygghet och säkerhet i huvudstadsregionen. 

Läs mer om vårt arbete inom området Trygghet och säkerhet.

Fredrik Erfelt

Fredrik Erfelt

Biträdande näringspolitisk chef 070-560 03 42 fredrik.erfelt@stockholmshandelskammare.se E-mail
Uppdaterat september 4 2023 Publicerat januari 20 2023