English en
Finansminister Mikael Damberg (S) intervjuas av Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare och Anna Wikland, vd för Google Sverige
På tisdagen under Almedalsveckan arrangerade Stockholms Handelskammare ett välbesökt mingel i Googles trädgård. Där intervjuades finansminister Mikael Damberg (S) av Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare och Anna Wikland, vd för Google Sverige. Foto: Stockholms Handelskammare

Frågorna som Stockholms Handelskammare lyfte under Almedalen 2022

Under Almedalsveckan 2022 medverkade flera av Stockholms Handelskammares experter i seminarier och panelsamtal. Några av de frågor som de diskuterade med näringslivet och beslutsfattare inom politiken var bostadsmarknaden, Arlanda, den gröna omställningen och trygghet och säkerhet. – Vi måste intensifiera den gröna omställningen, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare, deltog i ett flertal panelsamtal rörande bostadsmarknaden. 

Under Bosams seminarium diskuterades svårigheterna för unga vuxna som står utanför bostadsmarknaden. Finns det andra sätt att öppna upp bostadsmarknaden för unga med vanliga jobb och inkomster som i nuläget tvingas hyra via dyra andrahandskontrakt eller bo kvar hemma?  

– Vi befinner oss i en ny skakig ekonomisk verklighet och av erfarenhet vet vi att sämre tider alltid slår hårt mot de som är svaga. Dessutom har få unga möjlighet att spara ihop till en kontantinsats. Man har heller ingen buffert som många medelklasshushåll har med sig in efter pandemin, säger Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare, som deltog i panelen. 

I ett panelsamtal på temat “Kan vi nå fram till en bostadspolitik som gör skillnad?”, arrangerat av Business Arena, låg fokus på hur problemen på bostadsmarknaden kan lösas.  

– Jag tror att fastighetsbranschen har en viktig roll att spela. Vi på Stockholms Handelskammare möter alla branscher och sektorer. Fastighetsbranschen är ett av flera exempel på branscher som har en otroligt bra förmåga att organisera sig på ett konstruktivt sätt – att föra fram sina intressen, men också allmänintresset. De satsar tid, resurser och kraft på konkreta lösningar som ligger serverade för politiken att plocka av, säger Daniella Waldfogel. 

Diskuterade havsbaserad vindkraft

Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, deltog i flera panelsamtal och diskussioner gällande elektrifiering och den gröna omställningen.  
  
– Det måste ske saker på lång sikt men det måste också ske saker på medellång och kort sikt. Klimatutmaningen är här och nu och vi vet dessutom efter pandemin att vi måste göra allt vi kan för att öka vår gröna konkurrenskraft, säger Andreas Hatzigeorgiou. 
 
När han medverkade i Svea Vind Offshores panelsamtal ”Det gröna industriundret – hur får vi hela Sverige med på tåget?” diskuterades bland annat frågan om havsbaserad vindkraft.  
 
– Vi måste inte bara bestämma oss för att satsa på havsbaserad vindkraft, utan också säkerställa att vi kan bygga den snabbt och effektivt. Vi har sagt att regeringen bör halvera tiden för tillståndsprocesser – det är jätteviktigt för den havsbaserade vindkraften, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Deltog i panelsamtal om trygghet och säkerhet

Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, deltog i panelsamtal rörande framtidens hot. Bland annat ett samtal arrangerat av Institutet för framtidsstudier på temat “Hur omfattande är den kriminella ekonomin i Sverige och hur kommer den att utvecklas?”. 

– Otryggheten och kriminaliteten drabbar även näringslivet. Det handlar bland annat om stöld, bedrägerier, infiltration, spridandet av desinformation och cyberbrottslighet. Kostnaderna som företagen får betala är enorma, både i kronor och ören men också emotionellt. Om vi inte får bukt på brottsligheten riskerar det att urholka vår konkurrenskraft, säger Fredrik Erfelt, och fortsätter:  

– Näringslivet vill vara en del av lösningen. Vi måste få till stånd en ökad samverkan mellan företag och myndigheter – i grunden handlar det om att hålla en återkommande dialog. Företag måste uppleva att det lönar sig att anmäla brott och ansvariga myndigheter måste i större utsträckning dela med sig av information till företagen. Även sekretessreglerna måste ses över. 

Fokus på infrastruktur och elsparkcyklar

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, medverkade i flera panelsamtal kopplade till Arlandas framtid och infrastruktur. Bland annat deltog han i panelen när Tier Mobility lyfte frågan “Kan hållbara mikromobilitetstjänster transformera hur vi reser i staden?”. 
 
– Den delade mikromobiliteten, däribland elsparkcyklar, är här för att stanna. Nu behövs regelverk för att ge branschen långsiktiga förutsättningar, samtidigt som man begränsar fordonens påverkan på stadsrummet, säger Carl Bergkvist, och fortsätter: 
 
– Fordonen är del av teknikrevolution inom stadsnära resande. Vi vet från tidigare revolutioner, som omnibusen och automobilen – i dag buss och bil – att det tar tid att anpassa sig och ta fram fungerande infrastruktur och regelverk. 
 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juli 6 2022