Fyrspår ger 100 000 bostäder

Handelskammaren i Uppsala presenterar idag en framtidsvision på konferensen Distinget som visar att en utbyggnad av fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm ger 100 000 nya bostäder.
Tågspår

- De största tillväxthindren i både Uppsala- och Stockholmsregionen är bristen på bostäder och behovet av bättre kommunikationer. Med fyra spår, nya stationslägen och 100 000 nya bostäder stärker vi hela Sveriges tillväxt och attraktivitet. Detta är en nationell angelägenhet.

- Till 2050 beräknas huvudstadsregionen växa med en miljon invånare. En stor del kommer att bo och arbeta i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Vi måste redan nu våga satsa på att kunna ta hand om kompetensen som utbildas här eller söker sig hit. Dessutom ser vi stora spridningseffekter i hela Uppsala län, framhåller regionchef Göran Brocknäs vid Handelskammaren i Uppsala.

Undersökningen har tagits fram av Tema.