English en
Stockholms Handelskammare kritiserar Trafikverkets förslag till nationell plan där det framgår att fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm kraftigt försenat.t
Stockholms Handelskammare anser att en snabbare utbyggnad av fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm skulle ge Sverige en större nytta i relation till investeringarna. Foto: Mostphotos

Fyrspåret Uppsala– Stockholm är kraftigt försenat: ”Upprörande”

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur framgår det att fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm är kraftigt underfinansierat och kommer att försenas. – Fyrspåret är av absolut största vikt för att arbetspendlingen mellan Stockholm och Uppsala ska effektiviseras, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Den 30 november 2021 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022–2033, den så kallade åtgärdsplaneringen. Planförslaget beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. I planen framgår det att projektet om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm är underfinansierat. Fyrspåret har endast 18 procents finansiering fram till 2033 och kommer därför att bli försenat.

– Fyrspåret är av absolut största vikt för att arbetspendlingen mellan Stockholm och Uppsala ska effektiviseras. Att det är så kraftigt underfinansierat är ett svek mot utvecklingen och tillväxten i huvudstadsregionen. Det är ett snabbt och effektivt projekt som kan göra stora nyttor, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

LÄS MER: Så påverkas Stockholm av Trafikverkets förslag till nationell plan

”Det är upprörande”

I den nationella planen framgår även att satsningen på Tvärförbindelse Södertörn kommer att genomföras men bli försenat. Samtidigt intecknas 104 miljarder kronor i projekt som berör de planerade höghastighetsbanorna. Men arbetet på sträckan Borås–Göteborg står stilla, sträckan Lund–Hässleholm är försenad och dragningen av Ostlänken är fortfarande osäker.

– Det är upprörande att så mycket pengar läggs på projekt som inte är samhällsekonomiskt motiverade och inte kommer leverera nyttor på denna sida av år 2050. Detta samtidigt som hela den nationella planen är en uppvisning i förseningar av angelägna projekt i hela landet, säger Carl Bergkvist.

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, vill se ett fyrspår mellan Stockholm och Uppsala.
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Foto: Pressbild

Vill se snabbare utbyggnad av fyrspåret

Stockholms Handelskammare har i tidigare rapporter påvisat att nyttan med höghastighetsbanorna är högst begränsad och att det finns en överhängande risk att den samlade kostnaden för projektet överstiger 400 miljarder kronor.

– Det har länge funnits en farhåga om att höghastighetsbanorna skulle bli en gökunge som tränger ut annat ur planen. Det tycker jag, tyvärr, bekräftas med denna plan som generellt kantas av stora förseningar i hela landet till förmån för mer planering av höghastighetsbanorna som kört fast, säger Carl Bergkvist.

Stockholms Handelskammare anser i synnerhet att en snabbare utbyggnad av fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm, större anslag till Ostkustbanan och bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo skulle ge Sverige en större nytta i relation till investeringarna.

Trafikverkets förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022–2033 har gått på extern remiss. Våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen.

Seminarium på Stockholms Handelskammare: ”Efter Trafikverkets förslag till nationell plan – vad händer nu?”

Seminarium om Trafikverkets förslag till nationell plan

På fredag den 3 december klockan 12.00 –13.00 arrangeras seminariet: ”Efter Trafikverkets förslag till nationell plan – vad händer nu?”. Där kommer företrädare från politiken, näringslivet och viktiga intresseorganisationer att diskutera vad förslagen innebär för Stockholm.

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat december 1 2021