English en
Under Global Business Climate Survey 2024 medverkade bland andra Jan Larsson, vd, Business Sweden, Håkan Jevrell (M), statssekreterare hos Sveriges utrikeshandelsminister, Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden, och Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare
Under Global Business Climate Survey 2024 medverkade bland andra Jan Larsson, vd, Business Sweden, Håkan Jevrell (M), statssekreterare hos Sveriges utrikeshandelsminister, Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden, och Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Global Business Climate Survey 2024: Försiktig optimism på världsmarknaden med nya investeringsmöjligheter

Global Business Climate Survey 2024 visar att svenska företag, trots ökade utmaningar på den globala marknaden, behåller sin stabilitet och fortsätter att prestera väl internationellt.

Årligen utforskas hur svenska företag som agerar på den globala marknaden upplever affärsklimatet och vilka framtidsförväntningar de har. Detta sker genom ett unikt samarbete mellan Business Sweden, Swedish Chambers International (SCI) – en paraplyorganisation för svenska handelskammare i utlandet – samt Sveriges ambassader och konsulat. Resultatet av undersökningen presenteras i rapporten Global Business Climate Survey som nu släpps för femte året i rad.

Fortsatt goda utsikter trots utmanande tider

Svenska företag som aktiva på den globala marknaden är idag mindre optimistiska om det nuvarande affärsklimatet jämfört med föregående år. Efterfrågan på varor och tjänster har försvagats under det senaste året, och den globala ekonomin saktar ner. Men trots den minskande optimismen bland de svarande företagen, är utsikterna relativt goda på de flesta marknader.

Mer än 1 700 svenska företag deltar i årets undersökning och svarar på frågor om det lokala affärsklimatet på 24 olika marknader för deras globala försäljning.

– Undersökningen visar att svenska företag trots den globala turbulensen har lyckats navigera väl och anpassat sig till geopolitiken, krig, konflikten och internationell lågkonjunktur, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden i ett pressmeddelande.

Indien sticker ut

Årets undersökning visar att drygt 70 procent av de 195 svenska företag som svarat på enkäten upplever affärsklimatet i Indien som bra eller väldigt bra. Sara Larsson, vd för Svenska Handelskammaren i Indien menar att en stark tillväxt, ökande konsumtion, fokus på infrastruktursatsningar och snabb omställning till hållbara lösningar är bidragande faktorer till det positiva affärsklimatet. Samtidigt bidrar också Indiens digitalisering till företagens fortsatta utväxling av investeringar.

– Svenska företag bygger robusta affärer i Indien. Drygt 80 procent av de tillfrågade företagen uppger att deras omsättning kommer växa under den kommande perioden, och 68 procent redovisar vinst. Detta är i linje med året innan och indikerar att global ekonomisk nedgång och geopolitiska spänningar inte har påverkat affärerna i Indien nämnvärt, säger Sara Larsson.

Indien är världens största land sett till befolkningsmängd och uppskattas, enligt Sara Larsson, vara världens tredje största ekonomi inom bara några år.

– I efterdyningarna av pandemin har regionalisering och riskreduktion inom leveranskedjor blivit mer viktigt, och Indien är ett strategiskt alternativ när företag tittar på omfördelning. Indien ligger också geografiskt rätt, med access till de växande ekonomierna i såväl Asien som Afrika, säger Sara Larsson.

Förväntningar på ökade globala investeringar

Undersökningen visar att drygt 60 procent av företagen förväntar sig ökad omsättning det kommande året. Nästan hälften av de svenska företagen planerar att öka sina globala investeringar under de närmaste 12 månaderna. Andelen företag som anser att klimat- och miljöaspekter är en viktig faktor i kundernas köpbeslut ligger kvar på 43 procent från förra året. Dessutom upplever över 80 procent av företagen att Sveriges varumärke är fördelaktigt för deras affärer utomlands.

– En stor styrka hos Sverige och det svenska varumärket är företagens förmåga till innovationskraft, omställning och kreativitet. Svenska företag är hållbara och motståndskraftiga, vilket innebär att vi står oss väl i ett nytt handelsklimat. Våra varumärken, produkter och tjänster är i trygga händer. Det finns utmaningar men möjligheterna är desto fler, något som ger en fingervisning om en ljus framtid, säger Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare i ett pressmeddelande.

Fyra insikter från Global Business Climate Survey 2024

• Efterfrågan på varor och tjänster har gradvis försvagats under det senaste året, och den globala ekonomin saktar ner.

• Tyskland och Kina – traditionellt två regionala ekonomiska motorer – har bromsat in och det finns frågetecken kring den amerikanska ekonomin.

• Förra årets höga inflationssiffror har haft negativa effekter på hushållens realinkomster, konsumtion och efterfrågan.

• Höga räntor pressar hushållen, skjuter upp företagsinvesteringar och bromsar världsekonomin.

Läs hela Global Business Climat Survey 2024

Vid lanseringen av Global Business Climate Survey 2024 medverkade bland andra Håkan Jevrell, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Johan Forssell, Business Swedens vd Jan Larsson och Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare.

Se hela sändningen här

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat juni 14 2024