English en
Helena Stålnert var moderator på Tulldagen 2021.
Helena Stålnert var moderator på Tulldagen 2021.

Handelns utmaningar och möjligheter 2022

Coronapandemin har medfört stora utmaningar för både den svenska och den globala handeln. På Tulldagen 2021 lyftes både möjligheter och förändringar för handeln inför 2022.

Tulldagen är en årligt återkommande mötesplats för alla som jobbar med internationell handel, tull och transportfrågor. Under Tulldagen 2021, som arrangerades den 23 november av Stockholms Handelskammare, Tullverket och Transportindustriföretagen, stod framtidens handel i fokus.

– Mitt huvudbudskap under mitt inledningstal är att vi måste inte bara återställa handeln utan också tänka nytt kring globalisering och internationella handelsflöden. Vi har sett från COP26 att vi behöver intensifiera den gröna omställningen. Jag är väldigt hoppfull inför att internationell handel på ett smartare sätt kan bidra till den gröna omställningen, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, och fortsätter:

– Handel leder till innovation. När företag kan handla över gränser föds också kreativitet och innovation. Vi behöver innovation för att kunna minska vårt klimatavtryck och på det sättet kan handel bidra till grön omställning.

LÄS MER: Tullregler, frihandel och handelsrestriktioner – det här behöver företag ha koll på 2022

Vägen framåt för handeln under 2022

Under Tulldagen 2021 arrangerades ett panelsamtal om tillfälliga leveransproblem och långsiktiga följder, kopplat till de utmaningar som kom under coronapandemin.

– Vi hamnade i en situation där världen plötsligt blev lamslagen och allt stoppades. De grejer som fanns i ena änden av världen och som skulle till den andra delen av världen kom inte fram, utan blev kvar på respektive ställe. Det har skapat låsningar och problem i värdekedjan under lång tid och det är inte löst ännu, säger Helena Stålnert, tv-och näringslivsprofil samt moderator för panelsamtalet, och fortsätter:

– Det är intressant att höra hur flexibla företagen har varit för att hitta nya, konstruktiva lösningar samtidigt som man på sikt kanske måste tänka om lite i hur man producerar och transporterar sina saker.

Under panelsamtalet diskuterades även vägen framåt för handeln. Där deltog Emma Henriksson, Director Outbound Logistics & Customer Relations på AstraZeneca, Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations på Ericsson, Paul Palmstedt, Head of External Corporate Communications & Affairs på Electrolux och Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.

– Världshandeln växer och är större i dag mot vad den var i januari 2020. Det måste vi ha med oss. Egentligen går det rätt så bra. Utmaningarna kan vara om de flaskhalsar vi ser i dag, på grund av en stark efterfrågan, fortsätter och inflationen som har ökat kraftigt på grund av ökad efterfrågan på råvaror och energiråvaror, säger Alexandra Stråberg.

Framöver tror hon att företag kommer att göra en riskinventering och se över sina egna flöden för att identifiera potentiella flaskhalsar.

– Det är viktigt att få i gång handeln och där tycker jag att företag har varit väldigt duktiga på att hitta vägar genom det här debaclet.

Vad har du för rekommendation till företag i huvudstadsregionen så att man inte tappar bort sig i det nya normalläge vi befinner oss i nu?

– Sverige är en liten öppen ekonomi. Stockholm är ett enormt viktigt tillväxtområde och man måste hålla koll på den globala ekonomin som påverkar Sverige i allra högsta grad. Man måste framför allt hålla koll på USA och Kina som har lett den globala ekonomiska återhämtningen, säger Alexandra Stråberg.

Nytt importsystem på Tullverket

Charlotte Svensson, generaltulldirektör på Tullverket.
Charlotte Svensson, generaltulldirektör på Tullverket.

Även Tullverket påverkades av coronapandemin. Bland annat av att fler svenskar började handla via nätet, i stället för i fysiska butiker. Tullverkets generaltulldirektör Charlotte Svensson ser en fortsatt ökning av e-handeln.

– Jag tror att vi behöver ha bättre koll på varuflödena framöver. Som tullmyndighet behöver vi också bli mer träffsäkra i våra kontroller. Vi kan inte kontrollera allt utan måste bli bättre på riskhantering, underrättelsearbete och samarbete med andra länder för att göra rätt kontroller, säger hon.

Svenska företag som ägnar sig åt import bör skriva upp datumet den 15 mars 2022. Då produktionssätts Tullverkets standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning. Det nya importsystemet för standardtulldeklarationer är en del i arbetet med att anpassa importhanteringen till EU:s lagstiftning.

– Det är ett stort digitaliseringsarbete som ligger framför oss, både hos Tullverket men även hos företagen. Vi måste samarbeta tätt tillsammans och koppla ihop våra system för att handeln ska flyta på smidigt. Det kommer att krävas av företagen att de är med på digitaliseringsresan, säger Charlotte Svensson.

Tulldagen online 2021

Anmäl dig till Tulldagen online 2021

Vad: Tulldagen online 2021 är en digital version av Tulldagen där programmet till stora delar är detsamma som på de fysiska Tulldagarna.
För vem: Tulldagen online 2021 är ett fullspäckat halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.
När: Den 2 December 2021, klockan 09.00–12.00.

Anmäl dig här

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat november 24 2021