English en
Omar Khalil från Setterwalls Advokatbyrå medverkade under Tulldagen 2023 i Stockholm.
Omar Khalil från Setterwalls Advokatbyrå medverkade under Tulldagen 2023 i Stockholm. Foto: Daniel Ivarsson

Handelsnyheter under 2024 du inte får missa

Klimattullar, digitala tullprocesser och ett nytt exportsystem. Vi har samlat det du behöver ha koll på under nästa år, om du jobbar med handel med andra länder.

Årets Tulldag bjöd på flera viktiga nyheter som kan påverka det framtida handelslandskapet. Här hittar du branschexperternas spaningar inför 2024.

Nytt exportsystem 2024 – glöm inte att deklarera i förväg

Nästa år införs ett nytt exportsystem som kommer att skilja sig från dagens. Det kommer inte längre vara tillåtet att deklarera eller skapa en exporttulldeklaration som klareras vid ett exporttullkontor. I stället kommer klareringen att utföras digitalt och alla deklarationer ska skickas in i förväg. Därefter har man 30 dagar på sig att begära klareringen av alla anmälda varor till export.

Handla säkert i en spänd omvärld

Geopolitiska spänningar och sanktioner mot Ryssland har lett till snabba förändringar i regelverken för att hantera kraven på säkerhet. För företagen kan det vara svårt att hantera och anpassa sig till de snabbt föränderliga geopolitiska förhållandena.

Det är mycket svårare än att bara stänga flödet till Ryssland. Vi skickar fortfarande mycket produkter till Ryssland, men de tar andra vägar i stället. Det går via Kazakstan, via Turkiet, via Finland, via Estland och andra länder. Att avbryta vår verksamhet i Ryssland, stänga dotterbolag eller produktionsanläggningar i Moskva är enkelt jämfört med utmaningen att hantera distributörer, underleverantörer och andra partners utspridda i Armenien, Kazakstan och Turkiet, säger Victor Abrahamsson, från Mannheimer Swartling.

Klimattullar införs på import till EU – tre frågor att ställa sig

I oktober påbörjades införandet av klimattullar på import till EU, CBAM. Företag som importerar varor till EU ska nu betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen. Omar Khalil från Setterwalls Advokatbyrå lyfter tre frågor som importföretag bör ställa sig:

  1. Hur ser era produktionskedjor ut – i vilka länder sker produktionen?
  2. Har ni möjlighet att få fram data kring koldioxidutsläppet från era leverantörer?
  3. Sätt upp interna rutiner för hantering av CBAM – vem ska ansvara för rapportering?

Norska Tullverket digitaliserar tullen – smidigare gränspassage

Efter att Norska Tullverket, Tollestaten, har digitaliserat sitt arbete för att hantera större volymer varor som importeras och exporteras från Norge, kommer gränspassagen att bli smidigare, och klimatavtrycken att minska. Ännu är det inte obligatoriskt att använda systemet, men från och med 1 april 2025 behöver varor som ska passera landets gränser deklareras fem dagar i förväg.

Den förenklade deklarationen blir svårare

Under 2024 kommer Tullverket att förändra hanteringen av den förenklade deklarationen för varor som ska importeras till Sverige. Den nya förenklade deklarationen kräver att du lämnar fler uppgifter om din import till Tullverket. Därför anser Tullverket att den som arbetar med import ska tänka på tre saker:

  1. Passar den nya förenklade importdeklarationen verkligen för dig, nu när den kräver fler uppgifter?
  2. Se över tillståndet för förenklad deklaration så att det verkligen gäller för import.
  3. Se över dina affärssystem i kombination med registrering i bokföringen.
Publicerat december 21 2023