English en
Stefan Westerberg presenterar handelssiffror för Sverige – Ryssland.
I dagsläget har omfattande sanktioner mot Ryssland införts. ”Mycket pekar på att vi kommer att känna av högre inflation”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Foto: Pressbild, Josefine Bäckström

Handelssiffror Sverige – Ryssland: Statistik län för län

Läget i Ukraina är allvarligt och utvecklingen skapar oro, både utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv och vilka effekter situationen kan ha på svensk ekonomi. Sveriges handel med Ryssland är relativt begränsad men volymerna är ändå ansenliga, särskilt för vissa företag. Stockholms Handelskammare presenterar här siffror som redovisar de svenska regionala handelsmönster* med Ryssland.

– Det är i dagsläget svårt att överblicka konsekvenserna för svensk ekonomi. Men mycket pekar på att vi kommer att känna av högre inflation, högre energipriser och högre livsmedelspriser, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I dagsläget har hårda och omfattande sanktioner mot Ryssland införts. Betydande utvalda ryska banker har i stort kopplats bort från den internationella kapitalmarknaden samt SWIFT-systemet. EU och USA har meddelat att de avser frysa den ryska centralbankens tillgångar.

I tillägg har EU och USA infört exportrestriktioner mot högteknologiska produkter och utvalda produkter inom telekommunikation och energiområdet samt produkter med dubbla användningsområden

– På sikt riskerar de ryska bankerna att gå i konkurs, något som kan utvecklas till en större rysk finansiell kollaps. Ryska hushåll kommer med stor sannolikhet att mötas av högre inflation, en påtagligt försvagad rubel, högre arbetslöshet, färre varor att konsumera, högre boendekostnader och lägre pensioner, säger Stefan Westerberg.

Svenska regionala handelsmönster* med Ryssland

Svensk varuexport till Ryssland uppgår till 23 miljarder kronor. Det är 1,4 procent av Sveriges totala varuexport. Varuimporten till Sverige från Ryssland uppgår till 1,3 procent av Sveriges totala varuimport, det handlar om 21 miljarder kronor.

– Sverige har en relativt begränsad handel med Ryssland men volymerna är ändå ansenliga, särskilt för vissa företag. Det är ofrånkomligt så att handelsvolymerna kommer att minska framöver på grund av sanktioner, ökad osäkerhet och påtagliga leveransproblem, säger Stefan Westerberg.

Stockholms län exporterar mest till Ryssland

Stockholm är det län som har mest export till Ryssland, 5,8 miljarder kronor år 2020 motsvarande 31 procent av Sveriges totala varuexport. Örebro är det län som har störst export till Ryssland, som en andel länets totala export (5,4 procent).

– Sverige har cirka 1800 företag som exporterar varor till Ryssland och som nu – på ett eller annat sätt – berörs av de sanktioner som nu genomförs mot Ryssland, 500 av dessa finns i Stockholms län, säger Stefan Westerberg.

Ungefär 1400 svenska företag importerar varor från Ryssland, 400 av dem finns i Stockholms län.

– Sveriges handel med omvärlden är en grundbult för Sverige välstånd. Givet de sanktioner som nu införts står vi inför en tid som utmanar oss på flera plan. Vi kommer med största sannolikhet få se negativa effekter i vår handelsutveckling eftersom vår handel med Ryssland trots allt uppgår till dryga 40 miljarder kronor, säger Stefan Westerberg.

*Vissa länssiffror är ej offentliga, vilket har att göra med SCB:s sekretess.
** Materialet kommer från SCB. För att geografiskt placera företaget används den juridiska enhetens huvudsakliga arbetsställe ur SCB:s företagsdatabas.

Ladda ner: Sveriges regionala handelsmönster med Ryssland

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat mars 7 2022