English en
Tåg samt faksimiler på rapportframsidor

Höga kostnader och för små nyttor med höghastighetstågen

Trafikverket har presenterat slutsatserna från regeringens uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg.

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, menar att projektet inte är vad svensk infrastruktur behöver.

– Det behövs en övergripande plan som tar hänsyn till de stora behov som finns över hela landet snarare än ett kostnadsdrivande projekt för att på marginalen spara restid mellan landets tre större städer, säger Carl Bergkvist.

Trafikverket har i dag redovisat uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.

Stockholms Handelskammare har i en tidigare rapport sagt nej till projektet och i en uppföljande analys funnit att det finns starka skäl att tro att projektet blir avsevärt dyrare, med en kostnadsbild på uppåt 400 miljarder kronor om man utgår från Sverigeförhandlingens förslag.

–  Trots att man sänker kostnaden för investeringen något är nyttorna i projektet fortfarande för små för att det ska vara relevanta att gå vidare, säger Carl Bergkvist.

– Vi behöver inte höghastighetsbanor utan en satsning på punktlighet och kapacitet i hela landet. Investeringen i höghastighetståg riskerar tränga undan andra viktiga åtgärder i övriga tågnätet, säger Carl Bergkvist.

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat mars 1 2021