English en
Helena Velin är ansvarig för nätverk på Stockholms Handelskammare
Helena Velin är nätverksansvarig på Stockholms Handelskammare. ”Som medlem i ett nätverk får du ut så mycket mer än relationsbyggande och nya kontakter”, säger hon. Foto: Tor Brisfjord

Hon är ansvarig för Stockholms Handelskammares nya nätverk 

Stockholms Handelskammare startar upp fem nya nätverk. Ansvarig för nätverken är Helena Velin som har lång erfarenhet och kunskap inom området. De nya nätverken skapar en kraftfull mötesplats där medlemmar kan utbyta kunskap och erfarenheter, få inspiration och skapa kontakter. – Nätverk är en enorm kraft som skapar oändliga möjligheter för deltagarna, säger Helena Velin.

Under hösten 2022 lanserar Stockholms Handelskammare fyra nya nätverk och ett femte under våren 2023. Helena Velin, som närmast kommer från Ruter Dam, ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga ledare, axlar den nya rollen som nätverksansvarig på Stockholms Handelskammare.  
  
– Stockholms Handelskammare har i sig ett unikt kontaktnät och vi är en naturlig länk mellan näringsliv, stad och politiken. Något som gör att vi tillsammans med våra nätverksdeltagare har möjlighet att göra skillnad på riktigt genom att driva frågor framåt, säger Helena Velin.  
  
LÄS ÄVEN: Näringslivets mest inflytelserika nätverk

Skräddarsydda nätverksgrupper 

De nya affärsnätverken är designade och skapade av kompetenta experter på Stockholms Handelskammares respektive avdelningar, tillsammans med erfarna nätverksledare.  
  
Nätverken vänder sig främst till personer i ledande befattningar, men det finns också ett nätverk för yngre, samhällsintresserade personer – Young Visioneers.   

I Helena Velins roll ingår att sätta samman nätverksgrupper bestående av personer vars utmaningar och frågor påminner om varandra.  

– Om du som är aktiv inom näringslivet ska lyckas påverka krävs det inte bara att du har ett bra nätverk – det krävs att du har rätt nätverk. Det kan vi på Stockholms Handelskammare erbjuda när vi redan i anmälningsförfarandet lägger vikt vid att deltagarna ska få maximalt utbyte av varandra, säger Helena Velin.  

Nätverk bygger värdefulla kontakter

De fyra nätverken som startar upp under hösten 2022 är People & Culture, Global Trade Forum, Urban Development och Young Visioneers. Nätverket Public Affairs startar under våren 2023.  
  
– Vi befinner oss i en snabbt föränderlig tillvaro och genom att ha ett starkt nätverk omkring dig får du värdefulla inblickar i hur andra möter liknande utmaningar som du själv står inför. Samverkan mellan personer och mellan företag är en enorm konkurrensfördel och ett måste framåt. Nätverk är också oöverträffat när det kommer till att bygga kontaktnät som kan ge nya affärsmöjligheter, säger Helena Velin 

Möjligheten för nätverksdeltagaren att tanka ny kunskap och utbyta erfarenheter är något som Helena Velin sedan ser spiller över i deltagarnas egna verksamheter. 

–  Som medlem i ett nätverk får du ut så mycket mer än relationsbyggande och nya kontakter. Det är mer regel än undantag att nätverksdeltagarna tar tillbaka vad de lärt sig under nätverksträffarna och omvandlar teorin till praktik i verksamheten, säger Helena Velin och fortsätter: 

–  Som deltagare i Stockholms Handelskammares nätverk får man en naturlig mötesplats, workshops och utbildning som syftar till att stärka deltagarna i sina yrkesroller. 

Vill du veta mer om Stockholms Handelskammares nätverk? Kontakta Helena Velin  

 

Helena Velin

Helena Velin

Program- och nätverksansvarig 08-555 100 29 helena.velin@stockholmshandelskammare.se E-mail
Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juni 28 2022