English en
vAndreas Hatzigeorgiou och Mia Brunell Livfors under Stockholms Handelskammares julmöte 2022
Under Stockholm Handelskammares julmöte 2022 talade bland annat Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, och Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef för Axel Johnson. Foto: Tove Hanell

Julmötet 2022: Så avgörande är näringslivet för Stockholms utveckling

Under Stockholms Handelskammares Julmöte 2022 lyfte flera talare hur viktiga näringslivets insatser är för att bygga en stark, välmående och attraktiv huvudstadsregion. Det gäller inte minst nu när både Stockholm, Sverige och världen står inför många tuffa utmaningar.
– Det är företagen som bygger våra samhällen och vårt välstånd, men det betyder inte att vi ska vara enögda cykloper, sa Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef för Axel Johnson.

När Stockholms Handelskammare arrangerade det årliga Julmötet tog flera av kvällens talare upp flera av de utmaningar som påverkar både näringslivet och samhället, bland annat kriget i Ukraina, lågkonjunkturen, höga elpriser, energiförsörjning och den brådskande klimatomställningen. Men en röd tråd som löpte genom flera tal var näringslivets stora betydelse för att driva utvecklingen i huvudstadsregionen, Sverige och världen framåt.  
 
– Stockholms Handelskammare är en sammanslutning av människor och företag som vill skynda mot framtiden. Men i år firar vi 120-årsjubileum, och när vi stannade upp och blickade ut över mer än ett sekel blev det tydligt att stadens, människornas och företagens utveckling är en och samma. Det går inte att skilja samhällets beståndsdelar från varandra, eller tro att den enes framgång kan ske på bekostnad av grannens. När det går bra för stockholmarna går det bra för Stockholm – och vice versa, sa Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, och fortsatte: 
 
– När vi blickar bakåt ska vi göra det för att förstå vad vi måste göra framåt. Vi ska fundera på vad det var som gjorde att Sverige blev ett rikt land – präglat av jämlikhet, klassresor, låg arbetslöshet och hög tillväxt – så att vi kan skapa förutsättningarna för att det kan ske igen. Vi kan se på historien för att påminna oss om att huvudstadsregionen och dess invånare har lyft sig ur betydligt värre fattigdom och större sociala problem än vad vi har i dag.

LÄS ÄVEN: Rapport: ”Europas bästa huvudstad?”

Möjligheten att rusta för samhällsutmaningar

Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef för Axel Johnson, som närvarade vid kvällen som gäst och inbjuden talare, lyfte i sitt tal betydelsen av att företagen och näringslivet i huvudstadsregionen och i Sverige fortsätter att ta ansvar för samhällsbyggnaden. 

– Man kan konstatera att det som Sverige och Stockholm har är fantastiskt. Vi har många styrkor att dra på, bland annat starka finanser och ett företagsnäringsliv som är mycket mer diversifierat än det var för tio, femton år sedan. Vi har en av Europas starkaste hubbar för nya, växande företag. Därför ska vi på samhällsnivå självklart stå upp för både marknadsekonomin samt företagens villkor och intressen. Det är företagen som bygger våra samhällen och vårt välstånd, men det betyder inte att vi ska vara enögda cykloper. En klok företagare försvarar både sin affär samt står upp för samhället med den frihet och det ansvar som det fria samhället utgör. 

LÄS ÄVEN: Stockholmarna ser dystert på ekonomin

Under det efterföljande samtalet på scen mellan Andreas Hatzigeorgiou och Mia Brunell Livfors diskuterades de stora förändringarna som skett i samhället och ekonomin, och hur det som företag är möjligt att rusta sig inför större samhällsutmaningar och kriser. 

– De senaste åren har varit ganska svåra att förbereda sig inför. Man kan bara förbereda sig genom att bygga in en flexibilitet och tänka igenom ”vad gör vi om?”-scenarion. Vad gör vi om det blir bättre, vad gör vi om det blir sämre och vad har vi för åtgärder att ta till? Det är något som vi har tränat på mycket under de senaste tre åren och därför har finns ett annat mindset i dag. Det händer saker som är positiva och det händer saker som är negativa, men vi har fått en större flexibilitet, sa Mia Brunell Livfors. 

Bidrar till samhällsförändring

Urban Edenström, ordförande i Stockholms Handelskammares styrelse och grundare av Stronghold Invest, belyste i sitt samtal med Andreas Hatzigeorgiou drivkraften i att se möjligheterna i varje kris. Han underströk även kraften bakom Stockholms Handelskammares vision om att skapa Europas bästa huvudstadsregion. 

– Det finns absolut ingen bättre plats än Stockholms Handelskammare om man vill bidra till samhällsförändringar. Stockholms Handelskammare är en konstruktiv, lösningsorienterad och framåtlutad partner som förenar näringslivet, akademien, politiken och det civila samhället, sa Urban Edenström.

Regeringens viktigaste fråga

Även PM Nilsson, statssekreterare hos statsminister Ulf Kristersson (M) och tidigare politisk redaktör på Dagens Industri, var inbjuden gäst och talade under kvällen. I sitt samtal med Andreas Hatzigeorgiou lyfte han bland annat att Dagens Industris mätningar redan för tre år sedan visade att den viktigaste och mest prioriterade näringspolitiska frågan för de svarande är att ”säkra rättsstaten”.  
 
– Att stärka rättsstaten är regeringens i särklass viktigaste fråga, vid sidan av att försöka få ordning på energimarknaden och energiförsörjningen, sa PM Nilsson och fortsatte: 
 
– Det här är en avgörande fråga, om vi inte får ordning på den äventyrar vi både det lilla och det stora företaget. Det går inte att locka hit talanger från hela världen om vi inte kan erbjuda en miljö som är säker och en skolgång som fungerar. Sverige har hamnat i en mycket svår situation, vi ligger många hundra procent över OECD-snittet för dödligt våld och skjutningar. Det här är både en akut situation och en strategisk fråga.

LÄS ÄVEN: Så kan en fungerande hyresmarknad skapas

Näringslivets insatser bidrar till hopp

Trots att huvudstadsregionen, Sverige och världen befinner sig i ett läge med många, tuffa utmaningar gjorde Andreas Hatzigeorgiou ett försiktigt optimistiskt medskick till publiken: 
 
– Med Stockholms Handelskammares 120-årsperspektiv vill jag säga att problem kan lösas – och det kommer att bli bättre. Jag fylls av hoppfullhet när jag hör om allt näringslivet gör: förbättringar i det lilla och stora, som sammantaget gör att hela samhället förbättras. På samma sätt som näringslivet, genom ett gemensamt fokus på grön omställning, gör att Sverige har blivit ett Silicon Valley för klimatsmarta lösningar och miljöteknik, måste vi öka våra ansträngningar för att minska klyftan mellan människor och stadsdelar. Genom ett partnerskap mellan det offentliga och näringslivet skapas grunden för ytterligare hundra år av framsteg och sammanhållning, sa Andreas Hatzigeorgiou.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat december 2 2022