English en
Stockholms Handelskammare har tidigare lyft fram några av de regelförenklingar som skulle kunna bidra till snabbare regelprocesser.
Stockholms Handelskammare har tidigare lyft fram några av de regelförenklingar som skulle kunna bidra till snabbare regelprocesser och välkomnar därför regeringens besked om en ny utredning. Foto: Mostphotos/rapportbild, Stockholms Handelskammare

Klimatmötet: En snabbare omställning kräver snabbare tillståndsprocesser

Sveriges företag är mitt inne i en omfattande omställning för att minska sina klimatavtryck, bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft och skapa nya gröna jobb, men takten behöver öka – både för klimatet och företagens skull. Regeringen samlar nu företag för samtal kring hur klimatmålen ska nås på ett nationellt klimatmöte, en del av arbetet med att få fram en tydlig handlingsplan för hur målen ska nås.

Den 16 juni 2023 bjuder statsminister Ulf Kristersson, Energi- och näringsminister Ebba Busch samt Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari in till nationellt klimatmöte och för företagen är det en möjlighet att visa hur den traditionella industrin och transportsektorn fasar ut fossila bränslen med hjälp av förnybara bränslen, elektrifiering och vätgas, samtidig som nya gröna tekniker är på stark frammarsch – exempelvis batteritillverkning, vätgasteknik och energieffektivisering.

FN:s globala klimatavtal innebär att den globala temperaturökningen ska begränsas till 1,5 °C och är utgångspunkt i klimatarbetet, såväl för Sverige som land och för svenska företag. För Sverige innebär det noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Nyligen antogs nya mål för Stockholm stad och redan år 2030 ska Stockholm vara en och klimatpositiv stad och helt fossilfri 2040.

– Stockholm målsättning på klimatområdet är av historiska mått som kräver politiska åtgärder av samma dignitet för att kunna bli verklighet. Takten på omställningen kan snabbas på genom tydligare och mer förutsebara villkor – där vi tidigt löser ut de intressekonflikter som uppstår och förenklar regelprocesser. Genom ett tydligt ramverk skapar vi också rätt förutsättningar för att nödvändiga investeringar hamnar i Sverige, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har i en tidigare rapport lyft fram några av de regelförenklingar som skulle kunna bidra till snabbare regelprocesser och välkomnar därför regeringens besked om en ny utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken.

Företagen är den drivande motorn i den gröna omställningen och i Sverige har utsläpp och ekonomisk tillväxt frikopplats, vilket innebär att ekonomin fortsätter att växa medan utsläppen minskar. Med kortare ledtider för tillstånd och en ökad tydlighet i regelverket kan svenska företag fortsatt växa och samtidigt minskar utsläppen.

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat juni 15 2023