English en
Barometern Q4 2020

Konjunkturen stärks men är fortsatt ojämn

Kontaktnära branscher har fortsatt ett allvarligt ekonomiskt läge medan andra har haft stark medvind. Det visar Stockholmsbarometern för kvartal 4 år 2020 som pekar på en viss ljusning i konjunkturen.

– Stockholmsekonomin trotsar den andra pandemivågen. Förutsatt att vaccineringstakten håller och krisstöden når ut till drabbade företag så finns det hopp om att huvudstaden snart kan återta sin historiska roll som Sveriges jobb- och tillväxtmotor, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Trots att den andra vågen av pandemin slog till under det fjärde kvartalet så ökade Stockholmsbarometern med 3,7 enheter till ett indexvärde på 94,1, där 100 utgör normalläget. Det betyder att Stockholmsekonomin stärktes under den aktuella perioden samtidigt som den fortfarande befinner sig i ett svagare läge än normalt.

– Det ljusare stämningsläget, trots den andra vågen, är primärt kopplat till intakta globala värdekedjor, en positiv utveckling av världshandeln, tillgång till olika typer av krisstöd och bättre förberedda företag för hemmaarbete. Dessutom har vaccinutrullningen ingjutit hopp om en ljusare framtid. Det märks hos så väl företag som hushåll, säger Stefan Westerberg.

Lägesbilden är dock splittrad. Samtidigt som vissa branscher har medvind så finns det andra som fortfarande kämpar i hård motvind och dessutom gjort det under en längre tid.

Exempelvis backar hotell- och restaurangs konfidensindikator och landar på mycket svaga 78 under fjärde kvartalet. Snarlik utveckling syns även inom partihandel.

– Det är en indikation på att andra vågen och troligen också strulet med omställningsstödet skakat om dessa branscher rejält och skapat stor oro. Nu har regeringen fått grönt ljus från EU-kommissionen för att förlänga omställningsstödet och om man kan få det att fungera även i praktiken så vore det naturligtvis mycket positivt, säger Stefan Westerberg.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 16 2021