English en
Kostnadsprognosen: 92 000 kronor dyrare för familj med två barn under 2023
Stockholms Handelskammare har analyserat hur ett typhushåll i Sverige respektive i Stockholms län påverkas av stigande levnadskostnader kopplat till bolån, el, bensin och livsmedel. “Människor kommer att tvingas lägga om sina vanor för att kunna hantera kostnadsökningarna”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare. Foto: Mostphotos/Stockholms Handelskammare

Kostnadsprognosen: 92 000 kronor dyrare för familj med två barn

Höjda räntor och dyrare el, bensin och livsmedel innebär dramatiskt ökade kostnader. Under 2022 och 2023 kommer en genomsnittlig tvåbarnsfamilj som nyligen köpt en vanlig villa tvingas betala 92 000 kronor mer per år. För motsvarande familj i Stockholms län blir kostnadsökningarna 135 000 kronor per år.

Stockholms Handelskammare har analyserat hur ett typhushåll i Sverige respektive i Stockholms län påverkas av stigande levnadskostnader kopplat till bolån, el, bensin och livsmedel. Beräkningarna baseras på ett sammanboende par med två barn. Analysen visar att de kommande kostnadsökningarna motsvarar nästan två månaders disponibla löner för de två vuxna i hushållet, alltså nästan totalt fyra månadslöner för familjen. 

– Människor kommer att tvingas lägga om sina vanor för att kunna hantera kostnadsökningarna. När vardagslyxen och de bekväma tjänsterna plockas bort samt när renoveringar och investeringar skjuts på framtiden så märks det hos företagen. Konkurser och arbetslöshet väntar runt hörnet. Våra politiker måste gräva ner stridsyxan och samla sig så att krisens effekter kan minskas snabbt och kraftfullt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

LÄS ÄVEN: 13 förslag på åtgärder för svensk ekonomi

Familjer i Stockholms län drabbas hårdast

De svenska hushållen har redan märkt av hur kostnaderna har ökat, men det kommer att bli mycket värre. Under helåret 2022 beräknas kostnaderna att öka med 54 000 kronor, jämfört med 2021. Under helåret 2023 väntas kostnaderna öka med ytterligare 38 000 kronor jämfört med 2022. Total kostnadsökning mellan 2021 och 2023 blir alltså 92 000 kronor. 

För motsvarande familj i Stockholms län beräknas kostnaderna att öka mer än rikssnittet till följd av högre elpriser och större bolånekostnader. För exempelhushållet i Stockholms län antas kostnaderna öka med 72 000 kronor under 2022 jämfört 2021 och med ytterligare 63 000 kronor under 2023. Totalt ökar kostnaderna med 135 000 kronor mellan 2021 och 2023 – från 195 000 kronor under 2021 till 330 000 kronor under helåret 2023. 

Missa inga nyheter – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Så har kostnadsökningarna räknats ut

  • Stockholms Handelskammare har analyserat hur ett typhushåll i Sverige respektive i Stockholms län påverkas av stigande levnadskostnader kopplat till bolån, el, bensin, livsmedel.  
  • Beräkningarna baseras på ett sammanboende par med två barn.  
  • Typfamiljen bor i ett småhus med genomsnittlig belåning för nya bolånekunder.  
  • Småhuset har en elförbrukning på 20 000 kWh/år.  
  • Familjen har en bil som går på bensin och som brukas normalt.  
  • Familjens livsmedelskostnader följer Konsumentverkets referensvärden.  
  • Beräkningarna över kostnaderna redovisas per helår och utgår från de faktiska kostnaderna för 2021 och prognoser för kostnaderna 2022 och 2023. 

Ladda ned rapporten

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat september 14 2022